GMINNY PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH GRUP KOLĘDNICZYCH
RDZAWA 21.01.2009

Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych - Rdzawa 2009.

     22 stycznia 2009 r. w Gminnym Centrum Turystyki, Sportu i Rekreacji w Rdzawie (budynlku Publicznej Szkoły Podstawowej) został przeprowadzony Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych. Organizatorem i koordynatorem tej imprezy, przeprowadzonej pod hasłem: "By tradycje nie zanikały, wspólnie spędźmy ten czas", była tutejsza szkoła, kierowana przez panią Barbarę Szumańską, którą w tym działaniu wspomagało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa, nauczycielka - pani Maria Łukasik oraz panie z rady rodziców.
   Przed powołaną przez organizatora Komisją Konkursową wystąpiło 11 grup kolędniczych, podzielonych na 3 kategorie wiekowe. W pierwszej zaprezentowały się zespoły kolędnicze utworzone przez uczniów z klas najmłodszych szkoły podstawowej (0 - III), w drugiej reprezentacyjne zespoły kolędnicze z klas IV - VI, a w trzeciej gimnazjaliści.   

Ostatnie przygotowania przed występem. Pani dyrektor Barbara Szumańska wita przybyłe grupy.
Ostatnie przygotowania przed występem. Pani dyrektor Barbara Szumańska wita przybyłe grupy.
Publiczność - to głównie członkowie zespołów kolędniczych. Jury gotowe - można zaczynać.
Publiczność - to głównie członkowie zespołów kolędniczych. Jury gotowe - można zaczynać.

    Konkursowy przegląd rozpoczął się od powitania przybyłych grup i ich opiekunów oraz przedstawienia Komisji Konkursowej. Uczyniła to pani Barbara Szumańska - dyrektorka szkoły w Rdzawie. Potem już rozpoczęły się konkursowe przesłuchania. Odbyły się one w dwóch częściach, gdyż niewielka szkoła w Rdzawie nie mogła pomieścić wszystkich uczestników naraz. Organizatorzy nie zapomnieli o tym, by kolędników i ich opiekunów ugościć. Pączki tego dnia smakowały wyśmienicie.

Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych. Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych.
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych. Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych.
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych. przeglgrkol2009-16.jpg (14782 bytes)
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych.
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych. Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych.
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych. Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych.
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych. Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych.
Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych. Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych.
Grupy kolędnicze występujące w Rdzawie.

    Wszystkie występujące grupy bardzo starannie przygotowały się do konkursowych przesłuchań. Ich opiekunowie zadbali o odpowiednie stroje i rekwizyty oraz dobór repertuaru. Dzieci dobrze wyuczyły się tekstów. Oprócz tradycyjnych tekstów, pojawiały sie w niektórych występach nawiązania do współczesności. Kilku grupom towarzyszyły zespoły muzyczne. Dosyć zróżnicowana była treść każdej prezentacji, podobnie było ze składem osobowym. Publiczność, którą stanowili uczniowie z Rdzawy oraz członkowie innych występujących grup mogła oglądać tradycyjne postacie, a więc Maryi, Jóżefa, turonia, gwiazdora, pastuszków, anioły, śmierć, żyda, czy chłopców z szopkami. Pojawiali się trzej królowie, gospodarz i gospodyni, Herod.

Nie zapomniano nakarmić kolędników. Komisja konkursowa podczas pracy.
Nie zapomniano nakarmić kolędników. Komisja konkursowa podczas pracy.

    Jury, pracujące w składzie: Anna Dziedzic - przewodnicząca,  ks. Marek Wachowicz, Renata Paruch, Lucyna Szpilka, Barbara Szumańska  nie miało więc łatwego zadania. Każdy z członków komisji punktował samodzielnie na własnej kartce, potem dodano punkty i wyszła końcowa klasyfikacja.

  • Kategoria - klasy I - III - szkoły podstawowe:
    1. miejsce: PSP Rdzawa - 98 pkt. 2. PSP Trzciana - 93 pkt. 3. PSP Kierlikówka - 91 pkt. 4. PSP Łąkta Dolna i PSP Leszczyna - 82 pkt.
  • Kategori a- klasy IV - VI - szkoły podstawowe:
    1. miejsce: PSP Trzciana - 100 pkt. 2. PSP Kamionna - 98 pkt. 3. PSP Kierlikówka - 97 pkt. 4. PSP Łąkta Dolna - 90 pkt.
  • Kategoria - gimnazja:
    1. miejsce - PG w Leszczynie - 99 pkt. 2. PG w Kamionnej - 97 pkt.

    Każda z występujących grup otrzyma dyplom i nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Trzcianie w macierzystej szkole.  Samorząd gminny przeznaczył dla rdzawskiej szkoły pewną kwotę pieniędzy na realizację szkolnego programu profilaktycznego "Tworzymy - działamy - przeżywamy" . Zorganizowana za nie impreza spełniła z pewnością wszystkie założenia tego programu i pozwoliła zrealizować założone cele. Należy dodać, że przez wiele ostatnich lat nie było na terenie Gminy Trzciana takich przeglądów. Ten był powrotem do imprezy, która po raz ostatni była bodajże w Łąkcie Dolnej jakieś 10 lat temu. Jej wznowienie było znakomitym pomysłem i wypada mieć nadzieję, że kolejne konkursy związane z tradycjami regionu będą kontynuowane w latach następnych.

RELACJA WIDEO

[wstecz]