GMINNY KONKURS "SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"

 Komisja Konkursowa podczas oglądania szopek. Komisja Konkursowa podczas oglądania szopek.
Komisja Konkursowa podczas oglądania szopek.

     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rdzawie zorganizowała konkurs "Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa", który został skierowany do wszystkich uczniów Gminy Trzciana. Podstawowe cele tego konkursu plastycznego to kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie inwencji twórczej i prezentacja szopek bożonarodzeniowych jako elementu kultury chrześcijańskiej, narodowej i regionalnej. Uczestników konkursu, do którego zgłoszono kilkanaście szopek podzielono na trzy grupy wiekowe: klas I - III, IV - VI i gimnazjum. Każda szkoły mogła przedstawić do konkursu tylko jedną szopkę z danej kategorii i była to zwykle szopka, która wygrała w przeprowadzonych wcześniej konkursach szkolnych.
    Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą inwencją i pomysłowością, a gama zastosowanych technik plastycznych i materiałów jest bardzo szeroka.
    Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, która pracowała w składzie: Anna Dziedzic - przewodnicząca,  ks. Marek Wachowicz, Renata Paruch, Lucyna Szpilka, Barbara Szumańska miała trudne zadanie podczas przeglądania w dniu 22 stycznia 2009 roku 9 zgłoszonych szopek. Zgodnie z regulaminem brała pod uwagę zgodność z tematem, bogactwo wyposażenia szopki, oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.
    Po dyskusji i uzgodnieniach wyłoniła laureatów, którzy otrzymają nagrody książkowe. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, które zostaną przekazane do poszczególnych szkół i wręczone podczas szkolnych uroczystości.

Konkurs "Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa" - Rdzawa 21.01.2009. Konkurs "Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa" - Rdzawa 21.01.2009.
Konkurs "Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa" - Rdzawa 21.01.2009. Konkurs "Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa" - Rdzawa 21.01.2009.
Konkurs "Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa" - Rdzawa 21.01.2009. Konkurs "Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa" - Rdzawa 21.01.2009.

GMINNY KONKURS
"NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"
WYNIKI

I kategoria - klasy I - III:
1. miejsce - Patryk Bruszkiewicz - PSP w Kamionnej, 2. Natalia Chojecka - PSP w Leszczynie, 3. Edyta Piech - PSP w Łąkcie Dolnej i Dawid Dudek - PSP w Rdzawie.

II kategoria - klasy IV - VI:
1. miejsce - Karolina Kowalczyk - PSP w Kierlikówce, 2. Małgorzata Stawarz - PSP w Łąkcie Dolnej, 3. nie przyznano.

III kategoria - gimnazjum:
1. miejsce - Magdalena Pastuszak - PG w Kamionnej - jedyna praca w konkursie.

                     Organizatorzy: mgr Barbara Szumańska, Maria Łukasik

[wstecz]