TRZCIANA - DRUHOWIE POŻEGNALI PIERWSZEGO KOMENDANTA

    Pogrzeb ŚP. Augustyna Leśniaka  Pogrzeb ŚP. Augustyna Leśniaka
Pogrzeb ŚP. Augustyna Leśniaka - 03.02.2010 r.

     3 lutego 2010 roku w Leszczynie miał miejsce pogrzeb ŚP. Augustyna Leśniaka. Śmierć zabrała ze strażackich szeregów 75- letniego członka OSP w Trzcianie i jednoczesnie pierwszego Komendanta Gminnego ZOSP RP w reaktywowanej Gminie Trzciana.
     W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele i poczty sztandarowe z wszystkich jednostek OSP z Gminy Trzciana dowodzeni przez Komendanta Gminnego Stanisława Piaseckiego, Wójt i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Józef Nowak oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału Gminnego, Przewodniczący Rady Gminy Trzciana Ryszard Śliwa, radni, sołtysi i licznie przybyli mieszkańcy, sąsiedzi.
     Proboszcz Aleksander Stanula podczas pogrzebowej mszy świętej w kościele parafialnym w Leszczynie podkreślił w homilii zasługi, jakie za życia śp. Augustyn Leśniak zdobywał przez niesienie pomocy bliźnim. Dostrzegli to także jego zwierzchnicy, którzy odnaczyli Go odznaką"Strażak Wzorowy" i medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa". W ostatnich miesiącach życia Ś.P. Augustyn Leśniak przyczynił się także do poznania okoliczności śmierci podchorążego Ignacego Łukaszewicza - żołnierza kampanii wrześniowej, czołgisty, zabitego w pobliżu rodzinnego domu w przysiółku Działy i pochowanego na trzciańskim cmentarzu, przekazując swoje wspomnienia z czasów wojny, jak również udostępniając swoje zdjęcie na unieruchomionym czołgu typu Vickers, wykonane we wrześniu 1939 roku.
    W ostatniej drodze towarzyszyły zmarłemu również pojazdy bojowe straży pożarnych oraz smutny głos syreny alarmowej. Komendant został pochowany na cmentarzu w Leszczynie.
     - "Żegnamy dziś strażaka, druha Augustyna Leśniaka, który wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie w 1963 r. W 1978 roku strażacy powierzyli mu funkcję zastępcy naczelnika. Od 1982 roku pełnił funkcję wiceprezesa. W 1993 roku strażacy z Trzciany wybrali go naczelnikiem jednostki. Wraz z reaktywowaniem Gminy Trzciana i utworzeniem struktur związku na terenie gminy w 1995 r. druh Augustyn Leśniak wybrany został Komendantem Gminnym Związku OSP w Trzcianie. Funkcję tę pełnił do chwili rezygnacji z czynnego uczestnictwa w ruchu strażackim w 2002 roku. Druh Augustyn przez wszystkie te lata na głos syreny zawsze śpieszył z pomocą, był tam gdzie było zagrożenie, gdzie trzeba było pomóc bliźniemu. Dlatego, wierząc w życie wieczne ufamy, że Pan powołał go na wieczną służbę przy sobie, wraz z innymi strażakami, którzy odeszli już do Niego z ciągu 130- letniego okresu istnienia naszej straży. Żegnaj Komendancie, spoczywaj w pokoju - powiedział w mowie pożegnalnej na leszczyńskim cmentarzu Prezes Zarządu OSP Trzciana Krzysztof Kącki.
     Na zakończenie uroczystości pogrzebowej prezes OSP Trzciana złożył w imieniu rodziny zmarłego oraz własnym podziękowanie wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze Ś.P. Augustynowi Leśniakowi.

 Augustyn Leśniak. A. Leśniak na zebraniu w OSP Rdzawa.
Ś.P. Augustyn Leśniak A. Leśniak (z prawej) na zebraniu w OSP Rdzawa.
Czteroletni Augustyn Leśniak na czołgu Vickers. A. Leśniak podczas wspominania tragicznych wydarzeń z września 1939 roku.
Czteroletni Augustyn Leśniak na czołgu Vickers. A. Leśniak podczas wspominania tragicznych wydarzeń z września 1939 roku.
A. Leśniak (w mundurze) na strażackiej uroczystości. A. Leśniak na zebraniu OSP Trzciana.
A. Leśniak (w mundurze) na strażackiej uroczystości. A. Leśniak na zebraniu OSP Trzciana.

Foto z pogrzebu i relacja: Jerzy Dudek.

[wstecz]