SĄ UNIJNE PIENIĄDZE NA WODOCIĄG GMINNY

Lista dotacji dla Gmin Powiatu Bocheńskiego.

Budowa zbiornika wyrównawczego w Kamionnej.

     Miła informacja napłynęła 11 marca 2010 roku w Krakowa. W tym dniu Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów, które będą realizowane z pomocą środków unijnych przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Do małopolskich gmin na inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną trafi prawie 270 mln złotych, z czego 15.673.305 złotych do powiatu bocheńskiego. Do Urzędu Marszałkowskiego trafiło 119 wniosków, w tym 7 z terenu powiatu bocheńskiego. Dofinansowanie otrzyma jednak tylko 6 z nich. Wśród tych gmin, które otrzymają dofinansowanie jest Gmina Trzciana, która znalazła się na 2. miejscu (za Bochnią) w systemie punktacji towarzyszącej wnioskom. Otrzyma 4 mln zł na zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kamionna, Rdzawa, Kierlikówka, Ujazd, Trzciana - Etap II".
     Do tej pory zostało wykonane ujęcie wody oraz zbiornik wyrównawczy - obie te inwestycje znajdują się na terenie wsi Kamionna. Teraz gmina przystąpi do budowania sieci wodociągowej. Zadanie jest bardzo kosztowne, do tej pory pochłonęło 1,8 mln zł, a w drugim etapie ma kosztować około 12 mln zł. Planuje się teraz rozprowadzić sieć wodociągową aż do Trzciany, tzn. w pięciu miejscowościach: Kamionna, Kierlikówka, Ujazd, Rdzawa i część Trzciany - informuje Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak.

wstecz