SZTANDAR DLA PSP W KIERLIKÓWCE I JUBILEUSZ SZKOŁY
CZĘŚĆ PIERWSZA - W KOŚCIELE
Przekazanie sztandaru dla PSP w Kierlikówce. Przekazanie sztandaru dla PSP w Kierlikówce.
Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce.

   W upalną niedzielę 6 czerwca 2010 roku o godzinie 14.00 w miejscowym kościele rozpoczęły sie uroczystości pobłogosławienia i przekazania sztandaru dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce, połączone z obchodami 135. rocznicy utworzenia szkoły. W tym historycznym wydarzeniu wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci szkoły, emerytowani nauczyciele i dyrektorzy oraz zaproszeni goście, a także mieszkańcy wioski. Nabożeństwu w kościele przewodniczył i poświęcenia sztandaru dokonał ks. dziekan Zbigniew Kras - proboszcz z Lipnicy Murowanej. Homilię, poświęconą główne wynoszonemu w tym dniu na ołtarze ks. Jerzemu Popiełuszko oraz patronowi kierlikowskiej szkoły - Edwardowi Dembowskiemu wygłosił ks. dr Piotr Jamioł - wykładowca historii na Papieskiej Akademii Teologicznej. Trzecim celebransem był ksiądz Zbigniew Marek Wachowicz - proboszcz w Kierlikówce.W kościele odbyła się także ceremonia przekazania sztandaru oraz ślubowania uczniów. Sztandar do kościoła przyniósł poczet sztandarowy rodziców: Stanisław Kowalczyk (Ujazd - chorąży), Urszula Piasecka (Kierlikówka) i Renata Grabowska (Rdzawa). Po pobłogosławieniu sztandaru został on przekazany w ręce Pani Izabeli Sroki - Dyrektorki PSP w Kierlikówce, a ta z kolei przekazała go pocztowi sztandarowemu uczniów w składzie: Dudek Dawid, Foryś Agnieszka, Kłósek Karolina.
    Druga część uroczystości, składająca się z kilku zasadniczych punktów, odbyła się na asfaltowej płycie przyszkolnego boiska. Tutaj zbudowano estradę, na której prezentowały się w specjalnym programie artystycznym dzieci z oddziału przedszkolnego i wszystkich klas szkoły podstawowej.

Przekazanie sztandaru dla PSP w Kierlikówce. Przekazanie sztandaru dla PSP w Kierlikówce.

Sztandar dla PSP w Kierlikówce.

Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
Sztandar dla PSP w Kierlikówce. Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
Sztandar dla PSP w Kierlikówce. Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
Sztandar dla PSP w Kierlikówce. Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
Sztandar dla PSP w Kierlikówce. Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
Sztandar dla PSP w Kierlikówce. Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
Sztandar dla PSP w Kierlikówce. Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
Sztandar dla PSP w Kierlikówce. Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
Sztandar dla PSP w Kierlikówce. Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
Sztandar dla PSP w Kierlikówce. Sztandar dla PSP w Kierlikówce.
CZĘŚĆ DRUGA - W SZKOLE >>>
RELACJA WIDEO
"Szkoła to poszerzony dom rodzinny, w którym wartości ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach".
                                                                                                                                                                                Jan Paweł II
LINKI
SERWIS INTERNETOWY SZKOŁY >>> SZTANDAR I JEGO FUNDATORZY >>>

wstecz