Wybory Prezydenckie 2010

    Z powodu tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego w dniu 10 kwietnia 2010 roku, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki prezydenta Polski ogłosił datę przyspieszonych wyborów prezydenckich na dzień 20 czerwca 2010 r.
     Punktualnie o godzinie szóstej rano otworzyły się drzwi do 25506 lokali wyborczych i w ten sposób rozpoczęły się w całej Polsce wybory prezydenckie. Lokale były czynne do godziny 20.00. Około 30 mln Polaków uprawnionych do głosowania mogło oddać głos, ale uczyniła to tylko połowa uprawnionych. Wstępne wyniki wyboru Polaków wskazują na to, że konieczna będzie druga tura wyborów, już zaplanowana na dzień 4 lipca 2010 roku. W Polsce najwięcej głosów otrzymali: Bronisław Komorowski (około 41 %) i Jarosław Kaczyński (około 36 %) i to oni będą ponownie konkurować w dogrywce.
     Znamy już wyniki głosowania mieszkańców Gminy Trzciana. Głosowano tu na wszystkich kandydatów, ale zdecydowane zwycięstwo odniósł Jarosław Kaczyński (1411 głosów). Drugi wynik uzyskał Bronisław Komorowski, uzyskując jednak tylko 429 głosów, trzeci Grzegorz Napieralski - 206 głosów. Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 58,63 %.

Głosowanie w obwodzie nr 1 - Kamionna. Głosowanie w obwodzie nr 1 - Kamionna.
Głosowanie w obwodzie nr 1 - Kamionna. Głosowanie w obwodzie nr 1 - Kamionna.
Głosowanie w obwodzie nr 1 - Kamionna.

    Szczegółowe wyniki głosowania na terenie Gminy Trzciana przedstawiają się następująco.

Kandydat:

OKW
Nr 1

Kamionna

OKW
Nr 2

Kierlikówka

OKW
Nr 3

Leszczyna

OKW
Nr 4

Łąkta Dolna

OKW
Nr 5

Trzciana

Razem:

1)    JUREK Marek

13

7

5

8

11

44

2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander

300

262

197

273

379

1411

3) KOMOROWSKI Bronisław Maria

76

57

59

74

163

429

4) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

9

3

3

7

10

32

5) LEPPER Andrzej Zbigniew

11

1

6

5

14

37

6) MORAWIECKI Kornel Andrzej

0

0

0

5

1

6

7) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard

37

35

27

33

74

206

8) OLECHOWSKI Andrzej Marian

4

0

10

5

17

36

9) PAWLAK Waldemar

36

11

22

21

13

103

10) ZIĘTEK Bogusław Zbigniew

0

0

2

3

0

5

Głosowanie w obwodzie nr 4  - Łąkta Dolna. Głosowanie w obwodzie nr 4  - Łąkta Dolna.
Głosowanie w obwodzie nr 4  - Łąkta Dolna. Głosowanie w obwodzie nr 4  - Łąkta Dolna.
Głosowanie w obwodzie nr 4  - Łąkta Dolna.
Głosowanie w obwodzie nr 5  - Trzciana. Głosowanie w obwodzie nr 5  - Trzciana.
Głosowanie w obwodzie nr 5  - Trzciana. Głosowanie w obwodzie nr 5  - Trzciana.
Głosowanie w obwodzie nr 5  - Trzciana.

Zarządzenie Nr 182/V/10 Wójta Gminy Trzciana z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

    Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity z Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r. Nr 72, poz 467) zarządzam:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze jak w załączniku nr 1 .

§ 2.

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych zostaną podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Trzciana


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 182 /V/10 Wójta Gminy Trzciana w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzciana dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kamionnej:

1. Kępa Anna - zam. Żegocina- " Z urzędu"
2. Anielska Kinga - zam. Kamionna
3. Pietroń Roman - zam. Leszczyna
4. Opioła Paweł - zam. Trzciana
5. Fortuna Danuta - zam. Kamionna
6. Goc Krzysztof - zam. Trzciana
7. Mikołajek Michał - zam. Trzciana

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kierlikówce:

1. Guzik Barbara - zam. Łąkta Górna - " Z urzędu"
2. Dudziak Natalia - zam. Kamionna
3. Kinel Henryka - zam. Leszczyna
4. Opioła Stanisława - zam. Trzciana
5. Tatko Daniel - zam. Leszczyna
6. Stalmach Renata - zam. Ujazd
7. Mikołajek Bronisława - zam. Trzciana

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Leszczynie:

1. Zachariasz Marta - zam. Trzciana - " Z urzędu"
2. Kasiński Krzysztof - zam. Kamionna
3. Pietroń Maria - zam. Leszczyna
4. Pawlicka Maria - zam. Trzciana
5. Szczepanik Urszula - zam. Leszczyna
6. Statek Paulina - zam. Trzciana
7. Jagielska Małgorzata - zam. Trzciana

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Łąkcie Dolnej:

1. Stańdo Jadwiga - zam. Zbydniów - " Z urzędu"
2. Giza Paweł - zam. Kamionna
3. Widła Janusz - zam. Kamionna
4. Opioła Adam - zam. Trzciana
5. Tracz Wojciech - zam. Trzciana
6. Stańdo Magdalena - zam. Trzciana
7. Dudziak Barbara - zam. Łąkta Dolna

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Trzcianie:

1. Cierniak Anna - zam. Trzciana - " Z urzędu"
2. Wiśniowski Krzysztof - zam. Kamionna
3. Tracz Stanisław - zam. Trzciana
4. Rusak Agnieszka - zam. Trzciana
5. Osika Sławomir - zam. Leszczyna
6. Kącka Marta - zam. Trzciana
7. Bębenek Agnieszka - zam. Ujazd

II. TURA WYBORÓW >>>

wstecz