BECZKOWÓZ Z SAARLOUIS DLA OSP W KIERLIKÓWCE

BECZKOWÓZ Z SAARLOUIS DLA OSP W KIERLIKÓWCE

     10 lipca 2010 roku przed remizą OSP w Kierlikówce miała miejsce uroczystość przekazania miejscowej jednostce OSP samochodu pożarniczego - beczkowozu Magirus Deutz. To strażackie auto jest darem Powiatu Saarlouis dla kierlikowskiej straży. Aktu przekazania dokonał osobiście Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Saarlouis Reiner Quirin. Druhowie z Niemiec sami przytransportowali to auto z Niemiec. Przywieźli także kilka innych darów dla strażaków z innej jednostki, którą wybierze obecny na uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Krzysztof Kokoszka.
     Przy ceremonii przekazania obecni byli także: Starosta Bocheński Jacek Pająk, Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - Wójt Gminy Józef Nowak, strażacy z OSP w Kierlikówce oraz delegacje pozostałych jednostek OSP z terenu gminy i drużyny młodzieżowej z OSP Trzciana. W imieniu obdarowanych podziękował Prezes OSP w Kierlikówce druh Stanisław Piasecki.
   Przybyłych uczestników uroczystości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie - Wójt Gminy Józef Nowak. Szczególnie serdeczne słowa powitania skierował do trzech strażaków - ochotników z partnerskiego miasta Bochni - Saarlouis: Komendanta Straży - Reinera Quirina oraz kierowców: Maika Mayera (z Lisdorfu) i Martina Wollscheida, którzy przyprowadzili beczkowóz, jadąc prawie 20 godzin i pokonując trasę ponad 1200 km. Goście z Niemiec przebywali na terenie powiatu przez trzy dni. Nocowali w Żegocinie. W sobotę przed południem zwiedzili tereny popowodziowe na północy powiatu bocheńskiego oraz osuwiska w Laskowej i Kłodnem, przekonując się na własne oczy, jakie są skutki dwóch tegorocznych powodzi.
   To kolejna już wizyta strażaków z Saarlouis na terenie powiatu bocheńskiego. Przyjadą tu jeszcze jesienią br. Ta wizyta była związana z uchwałą Powiatu Saarlouis i decyzją Pani Przewodniczącej Moniki Bachmann o przekazaniu samochodu dla OSP w Kierlikówce.
   Podczas powitania uczestników spotkania Wójt Józef Nowak przypomniał, że rok temu miał możliwość wyjazdu do Saarlouis, zwiedzenia tamtejszych jednostek strażackich, poznania funkcjonowania drużyn młodzieżowych. Już wtedy był pomysł zakupienia w Niemczech używanego samochodu dla kierlikowskiej OSP, która do tej pory używała leciwego i mocno wyeksploatowanego Stara 66.
    Komendant Reiner Quirin, przekazując kluczyki do samochodu i jego dokumenty Naczelnikowi OSP w Kierlikówce Ryszardowi Śliwie, powiedział: Używaliśmy tego samochodu przez wiele lat i jestesmy do niego przywiązani. Ale tak sobie myślę, że jeśli przejechał tu ponad 1200 kilometrów i się nie rozpadł, to będzie Wam służył jeszcze przez wiele lat.
   Dziękując za dar Naczelnik OSP Kierlikówka Ryszard Śliwa obiecał, że będą dbać o ten samochód i wyraził nadzieję, że będzie służył przez wiele kolejnych lat.Naczelnik przekazał potem klucze kierowcy jednostki - druhowi Janowi Łukasikowi, który uruchomił na chwilę silnik i sygnały wizyjne i dźwiękowe.
   Po tej ceremonii Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak wręczył gościom z Niemiec upominki, m. in. statuetkę Św. Floriana - patrona strażaków. Na ręce Reinera przekazał także list z podziękowaniami dla Burmistrza Saarlouis.
   Duże zadowolenie ze współpracy z Saarlouis wyraził Starosta Bocheński Jacek Pająk. Ocenił, że rozwija się bardzo dobrze. Przekazany samochód z pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Kierlikówki i okolicy - powiedział.
   W imieniu strażaków i mieszkańców Kierlikówki za wspaniały dar podziękował Prezes Zarządu tutejszej OSP - druh Stanisław Piasecki, który powiedział następujące słowa: "Chciałem podziękować kolegom strażakom z Niemiec za ten samochód i trud włożony podczas transportowania go do naszej jednostki. Za przyczynienie się do pozyskania tego samochodu, jak również przekazanie nam sprzętu zakupionego z dotacji powiatu, serdeczne podziękowania składam Staroście Bocheńskiemu Jackowi Pająkowi. Dziękuję także Komendantowi Powiatowemu PSP w Bochni młodszemu brygadierowi Krzysztofowi Kokoszce za każdą udzieloną nam pomoc. Szczególne podziękowania składam Wójtowi Gminy Trzciana Panu Józefowi Nowakowi, który ofiarnie i z wielkim zaangażowaniem dba o jednostki OSP naszej Gminy. Podziękowanie składam też Radzie Gminy Trzciana, na czele z jej przewodniczącym Panem Ryszardem Śliwą, który jest naczelnikiem w naszej jednostce OSP. Nie sposób pominąć w podziękowaniach Panią Marię Józkowicz - dyrektorkę Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Trzcianie, która w miarę możliwości wspiera nas finansowo. Podziękowania składam także moim kolegom - druhom z OSP w Kierlikówce, za wszelką pracę, poświęcenie i czas, jaki wkładacie, aby nasza jednostka była coraz prężniejsza, ładniejsza i bogatsza".
   Miniony tydzień był dla OSP w Kierlikówce bogaty w wydarzenia i bardzo hojny. Najpierw otrzymali ubrania specjalne, zakupione z dotacji Starostwa w Bochni, potem beczkowóz z pełnym wyposażeniem - dar Powiatu Saarlouis. Ciszą się więc bardzo, ale mają nadzieję, że będą go używać tylko do ćwiczeń. Swoją postawą, zaangażowaniem - także podczas ostatniej powodzi, udowodnili, że można na nich liczyć.
   Wieczorne spotkanie przy remizie zakończono wykonaniem wspólnej fotografii oraz spotkaniem przy stole w świetlicy remizy.

FOTOREPORTAŻ

Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce. Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce.
Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce. Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce.
Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce. Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce.
Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce. Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce.
Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce. Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce.
Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce. Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce.
Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce. Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce.
Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce. Przekazanie samochodu dla OSP w Kierlikówce.
Przekazanie samochodu - daru z Saarlouis - dla OSP w Kierlikówce.
WIĘCEJ O OSP W KIERLIKÓWCE >>> RELACJA WIDEO >>>

 wstecz.