DARY STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI DLA JEDNOSTEK OSP

DARY STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI DLA JEDNOSTEK OSP

     Już po raz drugi Rada Powiatu Bocheńskiego przyznała dotacje dla strażaków - ochotników z terenu powiatu bocheńskiego. W roku ubiegłym otrzymało ją 13 OSP, w tym 12. Znalazły się wśród nich dwie jednostki z terenu Gminy Trzciana: OSP Kierlikówka (dotacja 5910 zł) i OSP Leszczyna (5.000 zł). Za te pieniądze zwiększone jeszcze o dotację z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie OSP w Kierlikówce otrzymała ubrania, buty specjalne irękawice, a OSP w Leszczynie system selektywnego alarmowania, który zostanie niebawem zamontowany w remizie tej jednostki.
     Przekazanie zakupionego sprzętu miało miejsce w dniu 8 lipca 2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Odebrali go prezesi zarządu i naczelnicy obu jednostek: Stanisław Piasecki i Ryszard Śliwa z OSP w Kierlikówce oraz Szymon Bębenek i Wiesław Wrona w OSP w Leszczynie.

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego.
Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego. Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP powiatu bocheńskiego.

WIĘCEJ >>> W SERWISIE ZPO ZOSP RP W BOCHNI >>>

 wstecz.