SZKOLENIE W LGD "DOLINA RABY" NA TEMAT MAŁYCH PROJEKTÓW

Szkolenie LGD w Dąbrowicy.

Szkolenie LGD w Dąbrowicy.

  Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" zorganizowała spotkanie szkoleniowe pt. "Małe projekty - szansą rozwoju i promocji regionu". Odbyło się ono 15 września 2010 roku o godz. 17 w Zespole Szkół w Dąbrowicy. Spotkanie przeznaczone było  w szczególności do organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich gmin członkowskich LGD w tym: OSP, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, a także domy kultury, muzea, orkiestry, zespoły regionalne, rękodzielnicy, producenci potraw regionalnych itp. W programie szkolenia, w którym uczestniczyło także kilka osób z terenu Gminy Trzciana, reprezentujących głównie tutejsze stowarzyszenia, tematem wiodącym były wskazówki, jak ubiegać się o środki finansowe na realizację tzw. Małych Projektów". Osoby, które zgłosiły wcześniej swoje uczestnictwo otrzymały materiały informacyjne i certyfikaty.

Szkolenie LGD w Dąbrowicy. Szkolenie LGD w Dąbrowicy.

wstecz)