PROJEKTY REALIZOWANE W GMINIE TRZCIANA

      Na terenie Gminy Trzciana zrealizowano już wiele projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł. Niektóre z nich dotyczyły inwestycji (np. budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla Gimnazjum w Trzcianie, czy obecnie realizowana budowa sieci wodociągowej). Ale realizowano także projekty społeczne tzn. takie, które adresowane były bezpośrednio do mieszkańców gminy. To np. projekt "Lepsze jutro w Gminie Trzciana", "Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy", "Pierwsza Praca" itd.
    Także w tym roku udało się pozyskać środki na realizację kilku kolejnych projektów, których odbiorcami jest lokalna społeczność. W opracowaniu tych projektów w znaczący sposób pomógł Pan Albert Opolski z Centrum Animacji Społecznej w Tarnowie. Przedstawiamy podstawowe informacje o dwóch projektach, których realizacja właśnie się rozpoczęła.

 Samorządny Samorząd.

 Projekt "Pokaż swój potencjał".

"Samorządny Samorząd"

Pokaż swój potencjał - "Poszukiwany - poszukiwana".

      Projekt "Samorządny Samorząd", który jest dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, skierowany jest do uczniów gimnazjum w Kamionnej, Trzcianie i Leszczynie.
      Jego głównym celem jest aktywizacja obywatelska młodzieży połączona z ideą wolontariatu. W tym celu w każdej ze szkół zostaną utworzone trzy grupy szkoleniowe. Uczniowie będą diagnozować potrzeby lokalnej grupy rówieśniczej w swojej miejscowości, a potem za pozyskane z FIO pieniądze zrealizować własny mikroprojekt. Wcześniej zespoły te będą się dokształcać na cyklu warsztatów przygotowujących do tego zadania. Kolejnym krokiem będzie wybór Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana.


     Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionalnego Gminy Trzciana. Głównym jego odbiorcą jest młodzież poniżej 18 roku życia z terenu Gminy Trzciana, która nie boi pokazać się swoich umiejętności i chce się podzielić z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.
     Stowarzyszenie zapewni dla każdej grupy odpowiednie materiały, instruktorów oraz miejsce spotkań. Pytania można także kierować na adres kultura@trzciana.pl.   
     Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Partnerzy: Urząd Gminy Trzciana, Gminna Świetlica w Trzcianie.

    Oba te projekty, podobnie jak kolejne, których realizacja zacznie się później, będą posiadać własne serwisy internetowe, w których relacjonowane będą na bieżąco podejmowane działania. Banery i linki do tych serwisów znajdować się będą na stronie głównej serwisu www.trzciana.pl.

SERWISY INTERNETOWE PROJEKTOW

Samorządny Samorząd.

Projekt "Pokaż swój potencjał".

wstecz