Dzrewa na trzciańskim cmentarzu po konserwacji. Dzrewa na trzciańskim cmentarzu po konserwacji.

KOSERWACJA DRZEW NA TRZCIAŃSKIM CMENTARZU

     17 listopada 2010 roku odebrane zostały prace konserwacyjne przy pomnikach przyrody - 8 dębach rosnących w kwaterach wojennych nr 309 na cmentarzu parafialnym w Trzcianie. Ostatnie prace konserwacyjne o podobnym charakterze prowadzone były w 2002 r. Obecnie ich zakres został poszerzony o cięcia korygujące korony drzew z powodu licznych uszkodzeń konarów i nadmiernym ich rozrostem oraz występowaniem posuszu, co stwarzało zagrożenie dla osób odwiedzających cmentarz.
    Zabiegi pielęgnacyjno - konserwacyjne przeprowadziły osoby posiadające uprawnienia do tego typu prac pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie. O środki finansowe na konserwację pomników przyrody Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak zabiegał w kilku instytucjach wojewódzkich, ostatecznie udało się je uzyskać z budżetu Wojewody Małopolskiego. Całościowy efekt utrzymania kwater wojennych na cmentarzu w Trzcianie to również wkład parafii, a także zasługa dzieci i młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami oraz starania mieszkańców gminy i gości odwiedzających cmentarz, którzy również tam zapalają znicze i składają kwiaty.
    Z końcem października Wójt Józef Nowak podpisał kolejne porozumienie na środki uzyskane z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie przeznaczone na prace badawcze i projektowe związane z usuwaniem skutków długotrwałych opadów deszczu w maju i czerwcu br. dotyczące uszkodzeń na cmentarzu wojennym nr 310 w Leszczynie.

Dzrewa na trzciańskim cmentarzu po konserwacji. Dzrewa na trzciańskim cmentarzu po konserwacji.
Dzrewa na trzciańskim cmentarzu po konserwacji.
Cmentarz wojenny w Leszczynie. Foto z dnia 10.11.2010 r. P. Łącki. Cmentarz wojenny w Leszczynie. Foto z dnia 10.11.2010 r. P. Łącki.
Cmentarz wojenny w Leszczynie. Foto z dnia 10.11.2010 r. P. Łącki.

[wstecz]