II GMINNY KONKURS KOLĘDNICZY

   Występ kolędników z PSP w Rdzawie (klasy 0 - III). Występ kolędników z PSP w Rdzawie (klasy 0 - III).
Występ kolędników z PSP w Rdzawie (klasy 0 - III).

    14 stycznia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rdzawie odbył się II Gminny Konkurs Dziecięcych Grup Kolędniczych. Organizatorem i koordynatorem tej imprezy, prowadzonej pod hasłem: "By tradycje nie zanikały, wspólnie spędźmy ten czas", była nauczycielka nauczania zintegrowanego - pani Maria Łukasik, wraz z kierującą placówką PSP w Rdzawie panią Barbarą Szumańską
     Przed powołaną przez organizatora Komisją Konkursową wystąpiło 10 grup kolędniczych, podzielonych na 3 kategorie wiekowe. W pierwszej zaprezentowały się zespoły kolędnicze utworzone przez uczniów z klas najmłodszych szkoły podstawowej (0 - III), w drugiej reprezentacyjne zespoły kolędnicze z klas IV - VI, a w trzeciej gimnazjaliści.
     Konkursowy przegląd rozpoczął się od powitania gości, przybyłych grup i ich opiekunów oraz przedstawienia Komisji Konkursowej. Uczyniła to pani Barbara Szumańska - dyrektorka szkoły w Rdzawie. W krótkim wystąpieniu nawiązała do tradycji kolędniczej.
     Potem już rozpoczęły się konkursowe występy. Odbyły się one w dwóch częściach, gdyż niewielka szkoła w Rdzawie nie mogła pomieścić wszystkich uczestników naraz. W pierwszej części zaprezentowały się grupy kolędnicze z klas 0-III i IV-VI . Po przerwie przewidzianej na obrady komisji, zaprezentowały się grupy z gimnazjów.
     Organizatorzy tradycyjnie poczęstowali kolędników pączkami. Wszystkie występujące grupy bardzo starannie przygotowały się do konkursowych przesłuchań. Ich opiekunowie zadbali o odpowiednie stroje i rekwizyty oraz dobór repertuaru. Oprócz tradycyjnych tekstów, pojawiały się w niektórych występach nawiązania do współczesności. Kolędnikom przygrywali sami uczniowie na instrumentach muzycznych, z którymi faktycznie chodzono po kolędzie (akordeon, skrzypce, klarnet, fujarki) , za co grupy kolędnicze otrzymywały dodatkowe punkty. Ponadto Komisja oceniała bliskość autentycznej tradycji, interpretacje tekstów, stroje i rekwizyty, śpiew, ruch i ogólny wyraz artystyczny. Publiczność, którą stanowili uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście mogła podziwiać uczniów w rolach tradycyjnych postaci, a więc Maryi, Jóżefa, turonia, gwiazdora, pastuszków, aniołów, śmierci, diabłów, żyda, króla Heroda, czy chłopców z szopkami. Pojawiali się także trzej królowie, gospodarz i gospodyni.
     Jury, pracujące w składzie: mgr inż.Danuta Michniak-Dutkiewicz - Sekretarz Gminy Trzciana jako przewodnicząca, mgr Anna Dziedzic - Zespół Szkół w Leszczynie, mgr Bożena Grabowska - PSP w Kierlikówce, mgr Renata Paruch - Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie, mgr Maria Dudziak - PSP w Kamionnej i mgr Barbara Szumańska - PSP w Rdzawie nie miało łatwego zadania. Każdy z członków komisji punktował samodzielnie na własnej karcie oceny, potem sumowano punkty.         Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
W kategorii klas 0-3:
I miejsce Rdzawa - 189,5 pkt (opiekunowie B. Szumańska, M. Łukasik)
II miejsce Kamionna - 178,5 pkt (Renata Paruch)
III miejsce Kierlikówka - 176,5 pkt (M. Więcław, K. Dyląg)
IV miejsce Leszczyna - 155 pkt (Jolanta Król, Małgorzata Matras)

W kategorii klas 4-6:
I miejsce Kierlikówka - 209 pkt (Bożena Grabowska)
II miejsce Kamionna - 198,5 pkt (Renata Paruch)
III miejsce Trzciana - 191,5 pkt (Renata Paruch)
IV miejsce Leszczyna - (Anna Dziedzic)

W kategorii gimnazjów:
I miejsce Kamionna - 206,5 pkt (Renata Paruch)
II miejsce Leszczyna - 186 pkt (Anna Dziedzic)

     Zwycięskie grupy otrzymają nagrody książkowe, które wzbogacą biblioteki szkolne. Wszystkie grupy otrzymają dyplomy. Najlepsze grupy z wszystkich kategorii zostały wyróżnione dodatkowo występami w Dniu Babci i Dziadka, który zorganizowano w dniu 15 stycznia 2010 roku w tym samym miejscu. To właśnie przedstawiciele najlepszych zespołó kolędniczych odebrali z rąk Pani Dyrektor Barbar Szumańskiej wspomniane nagrody, któe zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Trzcianie w ramach realizacji opracowanego przez PSP w Rdzawie szkolnego programu profilaktycznego "Dla siebie i dla innych".
    Jury oraz przedstawiciele samorządu gminnego podkreślili wysoki poziom konkursu oraz jego wartość i znaczenie dla rozwoju uzdolnień uczniów i pielęgnowania tradycji regionalnych . Doceniono również wysiłek uczniów, nauczycieli oraz organizatorów. Konkurs będzie kontynuowany w latach następnych.

Występ grupy kolędniczej z PSP w Kierlikówce (klasy IV - VI).

Występ grupy kolędniczej z PSP w Kierlikówce (klasy IV - VI).
Występ grupy kolędniczej z PSP w Kierlikówce (klasy IV - VI).
Występ grupy kolędniczej z PSP w Trzcianie (klasy IV - VI). Występ grupy kolędniczej z PSP w Trzcianie (klasy IV - VI).
Występ grupy kolędniczej z PSP w Trzcianie (klasy IV - VI).
 Grupa kolędnicza z Publicznego Gimnazjum w Leszczynie.  Grupa kolędnicza z Publicznego Gimnazjum w Leszczynie.
Grupa kolędnicza z Publicznego Gimnazjum w Leszczynie.
Wręczenie nagród. Wręczenie nagród
Wręczenie nagród przedstawizielom zwycięskich grup z Rdzawy i Kierlikówki.

   Fragmenty popisu najlepszych grup kolędniczych będzie można zobaczyć w relacji wideo z imprezy "Z kolędą u Babci i Dziadka", zorganizowanej w rdzawskiej szkole w dniu 15 stycznia 2010 roku.

Foto: P. Sroka, tekst B. Szumańska, M. Łukasik.

[wstecz]