RDZAWA - "Z KOLĘDĄ U BABCI I DZIADKA"

  Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

     Dzień Babci - to święto obchodzone w Polsce 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii, a np. w Brazylii dopiero 26 lipca. Dzień Dziadka obchodzony jest dzień później, czyli 22 stycznia. W te dni wnuki składają życzenia swoim babciom i dziadkom. Oba te święta pojawiły się w polskich kalendarzach stosunkowo niedawno - około trzydzieści lat temu. W Polsce święta te obchodzone są głównie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Tak też było na terenie Gminy Trzciana. W tym roku przygotowanie i przeprowadzenie tych uroczystości utrudniło bardzo wcześnie rozpoczęcie ferii zimowych, które rozpoczęły się już 18 stycznia 2010 roku. W związku z tym babcie i dziadków zaproszono do szkół w ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi, czyli w piątek - 16 stycznia 2010 roku.
    W najmniejszej szkole Gminy Trzciana - w PSP w Rdzawie - od wielu już lat uroczystości te mają szczególny charakter - są świętem całej lokalnej społeczności. Do szkoły przybywają zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz przedstawiciele prowadzącego szkołę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rdzawa no i oczywiście także seniorzy. W szkole jest rojno i gwarno, także dlatego, że organizujące to święto panie: dyrektor szkoły Barbara Szumańska i nauczycielka Maria Łukasik zapraszają w ostatnich latach na występ także laureatów Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych.
    Tegoroczne spotkanie skłąadało się z czterech zasadniczych części. Najpierw przybyłych do szkoły gości przywitała pani dyrektor - Barbara Szumańska, a zaraz po powitaniu proboszcz z Kierlikówki - ks. Marek Wachowicz wprowadził zebranych w tematykę spotkania i złożył babciom i dziadkom życzenia. Część druga - to prezentacja przez wszystkich uczniów rdzawskiej szkoły programu artystycznego związanego ze świętem babci i dziadka. Wiersze i piosenki przeplatały się w nim z życzeniami długich lat życia w zdrowiu i radości. W części trzeciej zaprezentowały się kolejno najlepsze grupy kolędnicze tegorocznego Przeglądu tj. grupa kolędnicza z Rdzawy (zwycięzca w kategorii klas 0 - III), grupa kolędnicza z PSP w Kierlikówce (zwycięzca w grupie klas IV - VI), oraz grupa kolędnicza z Zespołu Szkół w Kamionnej (najlepsza wśród grup gimnazjalnych). Wszystkie te popisy nagradzane były przez zgromadzonych rzęsistymi oklaskami.
    Po wręczeniu przez dzieci babciom i dziadkom samodzielnie wykonanych upominków, rozpoczęła się wspólna biesiada przy stołach. Wnuczęta i dziadkowie częstowali się ciastami i ciepłymi napojami, babcie i dziadkowie nagradzali swoje wnuki słodkimi prezentami, a radosny gwar świadczył o tym, że wszyscy byli z tego spotkania zadowoleni. W imieniu rdzawskich seniorów podziękowa uczniom i ich nauczycielkom sołtys wsi Rdzawa - pan Stefan Król.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Rdzawie.

RELACJA WIDEO.

[wstecz]