OBRADOWALI STRAŻACY OSP W TRZCIANIE

Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.

    Gdyby przyjąć, że doroczne zebrania sprawozdawcze i sprawozdawczo - wyborcze odbywały się w OSP Trzciana rzeczywiście w każdym roku, to 17 stycznia 2010 roku było jubileuszowe, 130. Właśnie w bieżącym roku ta najstarsza w gminie i jedna z najstarszych w rejonie jednostek planuje świętować swój piękny jubileusz. Ale to tylko jeden z kilku punktów planowanych przedsięwzięć na 2010 rok. Zanim jednak uczestnicy tego statutowego zebrania sprawozdawczego ten plan uchwalili, wysłuchali informacji o działalności jednostki w roku minionym, informacji o komisji rewizyjnej, sprawozdania z pracy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Całe zebranie poprowadził wybrany przez 22 biorących udział w zebraniu członków OSP Trzciana prezes zarządu tej jednostki druh Krzysztof Kącki. Protokołował druh Paweł Sroka.
    Sprawozdań tych wysłuchali także goście trzciańskich strażaków - kpt. Czesław Ziaja z Komendy Powiatowej PSP w Bochni, Tadeusz Olszewski - sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Józef Nowak - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie, Stanisław Piasecki - Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie, ks. Władysław Midura - kapelan strażaków Gminy Trzciana, sołtys Trzciany Eugeniusz Burek.
    Pierwsza część zebrania to powitanie uczestników zebrania i sprawy proceduralne (stwierdzenie prawomocności zebrania, wybory przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisji uchwał i wniosków). Druga to sprawozdania. Najpierw złożył je prezes zarządu OSP Trzciana druh Krzysztof Kącki. Poinformował, że obecny stan jednostki to 42 członków czynnych, 20 drużyn młodzieżowych, 9 honorowych. Sekcja bojowa jednostki wyjechała w 2009 roku do akcji aż 21 razy, w tym 2 razy poza teren gminy. Największą ilość wyjazdów była do klęsk żywiołowych (podtopienia, wichury, intensywne opady śniegu). Strażacy tej jednostki, będącej członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo  - Gaśniczego  uczestniczyli także w ćwiczeniach powiatowych {"Karambol 2009") w Bochni. Włączyli się czynnie w uroczystości gminne i kościelne. Wzbogacili swoje wyposażenie i umundurowanie na łączną kwotę 20 tys. zł. (Większość zakupionego sprzętu można było oglądać w sali świetlicy na przygotowanej wystawce). Prezes zarządu jednostki w swoim sprawozdaniu mówił także o brakach i trudnościach. Z przykrością poinformował o rezygnacji z działalności w OSP 4 druhów, w tym 3 kobiet. Wystąpiły trudności w prowadzeniu drużyn młodzieżowych. Bardzo ciasno jest w boksie garażowym, a remiza wymaga szybkiej rozbudowy.
    Bardzo rzetelne sprawozdania przedłożyli: finansowe - druh Roman Bujak, sprawozdanie komisji rewizyjnej - druh Mirosław Mordarski. Prezes Kącki odczytał także propozycję planu pracy na 2010 rok. Ważnym zadaniem będzie przygotowanie jubileuszu 130- lecia OSP Trzciana. Zaplanowano także remont remizy, zakup brakującego sprzętu i umundurowania, przeprowadzenie pokazów dla młodzieży i pogadanek na zebraniach wiejskich, przeszkolenie kolejnych druhów, udział w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, włączenie się w organizację Święta Gminy.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Trzcianie - 17.01.2010 r.

    Kolejna część zebrania to dyskusja nad sprawozdaniami oraz wystąpienia gości. Przemawiali kolejno: kpt Czesław Ziaja z Komendy Powiatowej PSP w Bochni, Tadeusz Olszewski - sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Józef Nowak - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie, Stanisław Piasecki - Komendant Gminny ZOSP RP w Trzcianie, ks.Władysław Midura - kapelan strażaków Gminy Trzciana, sołtys Trzciany Eugenisz Burek. Dominowały w nich podziękowania za współpracę w roku minionym i zyczenia na rok 2010. Wójt Józef Nowak odniósł się także do propozycji zawartych w planie pracy na 2010 rok.
    Druhowie z OSP Trzciana udzielili Zarządowi absolutorium, uchwalili plan pracy i plan pracy finansowej. Do prowadzenia drużyn młodzieżowych zgłosili się druhowie: Daniel Widła i Daniel Gutowski, któych wspierał będzie dotychczasowy opiekun - druh Stanisław Gutowski.
    Przed i po zebraniu członkowie trzciańskiej jednostki mogli osobiście zobaczyć, zaprezentowane na wystawce, ostatnio zakupione urządzenia i sprzęt ochronny, potrzebny do coraz to bardziej skomplikowanych działań strażaków - ochotników.    

[wstecz]