Uczestnicy konkursu "Przedszkolaki kolędują".

PRZEDSZKOLAKI TEŻ KOLĘDOWAŁY - 28.01.2011

     Dnia 28 stycznia 2011 r. w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie odbył się II Gminny Konkurs Wokalny pod hasłem ,,Przedszkolaki kolędują" . W konkursie wystąpiły dzieci 5-6-letnie z wszystkich oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy. Ich występy oceniało jury, pracujące w składzie: panie Marta Błasińska, Maryla Więcław, Bronisława Waligóra, Urszula Szczepanik, Lucyna Wojcieszczak - Sajak i Renata Paruch. W ocenie uczestników jury brało pod uwagę umiejętności wokalne, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny wykonawców. Konkurs przeprowadzono w II kategoriach: solista i grupa kolędnicza (5 osób).
   W grupie solistów jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce - Aleksandra Burkowicz z Oddziału Przedszkolnego w Kamionnej,
II miejsce - Karolina Pijanowska z Publicznego Przedszkola w Trzcianie,
III miejsce -  Tomasz Stelmach z Oddziału Przedszkolnego w Leszczynie
i dwa wyróżnienia: Ewelina Korta z Oddziału Przedszkolnego w Kierlikówce i Anna Krawczyk z Oddziału Przedszkolnego w Łąkcie Dolnej.
    W kategorii zespołowej nagrody przyznano:
I miejsce - Grupa Kolędnicza z Oddziału Przedszkolnego w Kierlikówce,
II miejsce - równorzędnie Grupa Kolędnicza z Oddziału Przedszkolnego w Kamionnej oraz z Publicznego Przedszkola w Trzcianie,
III miejsce - grupa kolędnicza z Oddziału Przedszkolnego w Łąkcie Dolnej.
     Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i upominkami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaśpiewali wspólnie jedną z najpiękniejszych polskich kolęd pt. "Przybieżeli do Betlejem".
    Podsumowując konkurs pan dyrektor Renata Paruch podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie udziału, nauczycielom i rodzicom za przygotowanie dzieci oraz pani Marii Łukasik za zorganizowanie tego konkursu. Zachęciła zarazem do kultywowania tej pięknej polskiej tradycji bożonarodzeniowej jaką jest kolędowanie w kolejnych latach.

Przedszkolaki kolędują 2011. Przedszkolaki kolędują 2011.
Grupa Kolędnicza z Kamionnej. Grupa Kolędnicza z Trzciany.
Przedszkolaki kolędują 2011. Przedszkolaki kolędują 2011.
Grupa Kolędnicza z Łąkty Dolnej. Tomasz Stelmach z Leszczyny.
Przedszkolaki kolędują 2011. Przedszkolaki kolędują 2011.
Aleksandra Burkowicz z Kamionnej. Ewelina Korta z Kierlikówki.
Przedszkolaki kolędują 2011. Przedszkolaki kolędują 2011.
Karolina Pijanowska z Trzciany. Anna Krawczyk z Łąkty Dolnej.

Tekst i foto: M. Łukasik

[wstecz]