Przemawia Wójt Gminy Trzciana - Józef Nowak.

PRZEMÓWNIENIE WÓJTA JÓZEFA NOWAKA

    Szanowni Państwo !

    Dzisiejsze spotkanie noworoczne jest okazją do podsumowania dokonań w ubiegłym 2010 r. zarówno w skali całego kraju jak i naszej Małej Ojczyzny. Poprzedni rok w historii naszego kraju zapisał się ze względu na tragedię smoleńską, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z 95 osobami stanowiącymi trzon polskiej polityki.
    Wielu z nich znaliśmy osobiście ze względu na ich obecność w naszej gminie, bądź na współpracę z nimi. Mam tu na myśli przede wszystkim posła Wiesława Wodę, Annę Walentynowicz, która kilka lat wcześniej odwiedziła grób naszego rodaka śp. lek med. Jana Dudziaka; Andrzeja Dariusza Skąpskiego - Prezesa Federacji Rodzin Katyńskich w Polsce, który był obecny na uroczystości posadzenia dębu katyńskiego przy szkole w Kamionnej we wrześniu 2009 r.
    Nasz kraj dotknęły również klęski powodzi w maju, czerwcu i lipcu. Był to również rok jubileuszy: 600-lecia zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem; 70-lecia mordu Katyńskiego.
   Bardzo ważnym wydarzeniem ubiegłego roku były wybory prezydenckie i wybory samorządowe. W tym miejscu pragnę podziękować naszym mieszkańcom za najwyższą frekwencję wyborczą w powiecie i za zaufanie jakim obdarzono mnie i radnych Rady Gminy. Jestem przekonany, że wyniki wyborów zobowiązują nas do wytężonej pracy dla dalszego rozwoju naszej gminy.

Szanowni Państwo !

    Miniony 2010 rok był znamienny również w historii naszej gminy, gdyż nie ominęła nas klęska powodzi, która oprócz strat w infrastrukturze, spowodowała uaktywnienie się na szeroką skalę osuwisk ziemi, które uszkodziły, a nawet pozbawiły domów kilka rodzin. Podjęte wspólnie z Wojewodą Małopolskim działania pozwalają na zabezpieczenie dachu nad głową najbardziej poszkodowanym rodzinom. W bieżącym miesiącu nastąpi przekazanie zakupionego domu przez gminę w Zawadzie Uszewskiej dla jednej rodziny. Dwie następne otrzymają w tym roku pomoc finansową na budowę domów w nowych miejscach.
    W minionym roku wspólnie ze strażakami z Trzciany obchodziliśmy jubileusz 130-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej, a społeczność i nauczyciele z Kierlikówki świętowali 135-lecia istnienia szkoły w tej miejscowości. Ponadto gościliśmy delegację strażaków z Saarlouis, którzy w prezencie dla strażaków z Kierlikówki przywieźli samochód bojowy Magirus Deutsch.
     Na koniec ubiegłego roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 22 osoby i wynosi obecnie 5261 osób. Cieszy fakt, że zwiększyła się liczba urodzeń. Urodziło się 74 dzieci (61 dzieci w 2009) i tak: w Leszczynie urodziło się 14 dzieci (w stosunku do roku poprzedniego + 7, obecna liczba mieszkańców wsi - 808), w Trzcianie 18 (+5, 1549), w Łąkcie Dolnej 11 ( - 2, 1004), w Kierlikówce 6 ( - 4, 491), w Ujeździe 4 (+1, 343), w Rdzawie 4 (+2, 243), w Kamionnej 17 (+13, 823).
    Ubiegły rok był sprzyjający inwestycjom prowadzonym przez samorząd Gminy. Najważniejszą z nich jest budowa wodociągu, na którą wydatkowano niecałe 3 mln zł. Poprawił się stan nawierzchni dróg gminnych i mostów w ciągu dróg gminnych, przeprowadzono remonty budynków szkół w Leszczynie i Trzcianie, wykonano remont remizy OSP w Trzcianie, zakupiono i zamontowano 7 wiat przystankowych, otwarto Szkołę Muzyczną i utworzono czwarty oddział przedszkolny w przedszkolu w Trzcianie. Szczęśliwy jestem, że udało się dokończyć inwestycję w Kamionnej związaną z budową i oddaniem do użytku sali gimnastycznej. Początki jej sięgają 1994 roku, kiedy to na uroczystości zorganizowanej przez byłego dyrektora szkoły, p. Romana Surmę ówczesny proboszcz parafii ks. Adam Bajorek poświęcił plac budowy. Wielu spośród obecnych na tej uroczystości nie wierzyło, że w tym miejscu powstanie obiekt szkolny, którego dzisiaj zazdroszczą nam inni.
    Dzisiaj w obecności dostojnych gości ksiądz Infułat Emil Mroczek poświęci salę gimnastyczną, na którą z utęsknieniem czekała młodzież Kamionnej. Ksiądz Infułat błogosławił otwarcie budynku szkoły w 2003 roku i zdopingował nas do dalszych prac związanych z zakończeniem inwestycji. Za to wsparcie duchowe, ale również modlitwę i wsparcie finansowe serdecznie dziękuję.
    Wspominając o inwestycjach w ubiegłym roku pragnę wyrazić słowa uznania i podziękowania p. Staroście Jackowi Pająkowi za rozpoczęcie budowy kolejnego mostu w naszej gminie. Mam na myśli inwestycję w Czarnym Błocie w Kamionnej. Dziękuję za wykonanie długo oczekiwanych prac na drodze z Leszczyny do Trzciany oraz na drodze łączącej Ujazd ze Zbydniowem.
    Wszystkie dokonania inwestycyjne możliwe były dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, Starostą Bocheńskim, Wojewodą, Marszałkiem Województwa, Ministerstwem Kultury, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sportu, Komendą Powiatową PSP w Bochni i strażakami z Niemiec.
Realizacja wielu zadań możliwa jest dzięki wsparciu funduszy unijnych.    
     W ubiegłym roku udało się pozyskać środki unijne na realizację już rozpoczętych zadań w kwocie 4 mln na budowę wodociągu, 490 tys. na sfinansowanie tutejszej sali gimnastycznej oraz 8 mln na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla trzech miejscowości. Inwestycja ta zostanie rozpoczęta w II kwartale bieżącego roku.
   Jak zawsze aktywni i przedsiębiorczy byli nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy, co wyraża się w rozwoju istniejących zakładów pracy i zwiększeniem liczby podmiotów gospodarczych których przybyło 21.

    Czcigodni Księża! Panie Starosto, Panie i Panowie Radni, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Pracownicy Samorządowi, Drodzy Goście!

    Korzystając z okazji dzisiejszego spotkania pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierali nas finansowo, służyli dobrą radą i przyczynili się do rozwoju naszej Gminy.  Dziękuję Panu Wojewodzie Stanisławowi Kracikowi, Marszałkowi: p. Romanowi Ciepieli i p. Wojciechowi Kozakowi, jeszcze raz Panu Staroście Jackowi Pająkowi i v-ce Staroście p. Tomaszowi Całce. Szczególne podziękowania kieruję do radnego powiatowego p. Wiesława Kukli oraz radnych poprzedniej kadencji, p. Marii Kłósek, p. Ryszarda Banasia, p. Stanisława Grabowskiego, p. Karola Kłóska, p. Krzysztofa Bębenka i p. Franciszki Pawlickiej, którzy nie podjęli trudu pracy w bieżącej kadencji. Dziękuję Komendantowi PSP p. Krzysztofowi Kokoszce i Komendantowi Powiatowemu Policji p. Markowi Rudnikowi. Dziękuję księżom, proboszczom za ich posługę duszpasterską oraz uroczystości patriotyczno - religijne. Dziękuję Panu Przewodniczącemu, Radzie Gminy i Sołtysom za ogromne zaangażowanie w rozwój sołectw i całej gminy.
    Słowa podziękowania kieruje do pracowników świetlic i bibliotek a także do dyrektorów i nauczycieli wszystkich szkół na terenie gminy za zaangażowanie związane z wychowaniem i edukacją młodego pokolenia. Dziękuję przedsiębiorcom, pracownikom służby zdrowia, sportowcom i działaczom Stowarzyszeń działających w gminie, orkiestrze z Leszczyny,p Kierownikowi Posterunku Policji, pracownikom GOPS-u, pracownikom BSR o/Trzciana za tworzenie przyjaznego klimatu związanego z rozwojem naszej małej Ojczyzny.
    Słowa uznania i podziękowania kieruję do strażaków ochotników, którzy w ostatnich latach nie mają wytchnienia, gdyż zagrożenia jakie występują nie tylko w naszej gminie często zmuszają ich do akcji. Dziękuję Wam za pomoc i skuteczność w trudnych chwilach wielu naszych mieszkańców.
    Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy z p. skarbnik Bożeną Jagielską i p. sekretarz Danutą Michniak Dutkiewicz za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.
    Szczególne podziękowania składam projektantom, wykonawcom i inspektorowi nadzoru pracującym przy budowie sali gimnastycznej a więc: p. Jackowi Krawczykowie, Stanisławowi Potoczakowi i Mariuszowi Piszczkowi.

Szanowni Pastwo,

   Czas Świąt Bożego Narodzenia i Początek Nowego Roku nastraja wszystkich do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Słowami kolędy życzę Państwu:
Porzućmy zło przestańmy złem się bawić
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić
Już nadszedł czas, już dziecię się zbudziło
A razem z nim maleńka przyszła miłość.
Maleńka miłość zbawi świat
Maleńką miłość chronimy przed lękiem
Dziś ziemia drży i niebo drży
Od tej miłości maleńkiej.

    Niech miłość bijąca od narodzonego na nowo Dzieciątka Bożego oraz mądrość związana z posługą Mędrców ze Wschodu udzieli się nam wszystkim.
    Na rozpoczynający się Nowy Rok wszystkim życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia wszelkich planów w życiu osobistym i zawodowym. Niech każdy z nas spotyka na swojej drodze ludzi szczerych, życzliwych, uczciwych i otwartych na innych.

    Szczęść Boże!

Przemawia Wójt Gminy Trzciana - Józef Nowak.

wstecz