Kandydaci na nowych członków OSP Kierlikówka. Gratulacje od Prezesa S. Piaseckiego.

STRAŻACY Z OSP W KIERLIKÓWCE WYBRALI NOWE WŁADZE

     Początek 2011 roku to czas wyborów. Mieszkańcy wiosek wybierają na kolejną 5 - letnią kadencję sołtysów i rady sołeckie. Swoje statutowe władze wybierają także członkowie wszystkich ochotniczych straży pożarnych. Ponieważ na terenie Gminy Trzciana OSP działają we wszystkich wioskach, to i zebrania odbywają się w każdej miejscowości gminy.
    22 stycznia 2011 roku o godz. 18:00 takie właśnie zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyli członkowie OSP w Kierlikówce. Obecny był Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. Na przewodniczącego zebrania wybrano Stanisława Piaseckiego. Pierwszą jego czynnością było przyjęcie ślubowania od pięciu kandydatów: Wojciecha Kowalskiego, Macieja Kępy, Bartłomieja Kukli, Michała Łukasika i Bartłomieja Dębosza.
    Dalsza część zebrania to sprawozdania, najpierw z działalności zarządu, które złożył prezes ustępujących władz - Stanisław Piasecki, potem komisji rewizyjnej.
    Najważniejszą częścią tego zebrania były wybory nowych władz jednostki na kolejną kadencję, przypadającą na lata 2011 - 2015.
    W skład nowego zarządu, który ukonstytuował się w tym samym dniu, weszli druhowie: Piasecki Stanisław - Prezes, Śliwa Ryszard - Naczelnik, Dębosz Tadeusz - Skarbnik, Wołowiec Kazimierz - Sekretarz, Marzec Piotr - Kronikarz oraz zastępca naczelnika jednostki. Skład komisji rewizyjnej druhowie wybrali strażaków: Mrugacz Władysław - Przewodniczący, Anielski Marian - Sekretarz, Dębosz Bartłomiej - Członek.
    Podczas tego zebrania został także odczytany list pochwalny od Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka, któy podziękował strażakom z OSP Kierlikówka za udział w akcji powodziowej w gminach Bochnia i Drwinia. Dyskusja, a następnie przyjęcie uchwał i wniosków zakończyły to zebranie.    

Stanisław Piasecki czyta sprawozdanie z działalności. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP Kierlikówka - 22.01.2011.
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP Kierlikówka - 22.01.2011.

wstecz