zebrkam2011-01.jpg (15603 bytes)

zebrkam2011-02.jpg (16169 bytes)

WYBORY SOŁTYSA I RADY  SOŁECKIEJ W KAMIONNEJ - 30.01.2011

     55 spośród 626 uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców Kamionnej spotkało się 30 stycznia 2011 roku, aby zgodnie z prawem dokonać podsumowania minionej kadencji sołtysa i rady sołeckiej, a następnie wybrać nowe składy osobowe na kolejną czteroletnią kadencję.
    Z powodu małej frekwencji w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej zebranie musiało odbyć się w drugim terminie. Prowadził je wybrany przez zgromadzonych przewodniczący zebrania Pan Józef Nowak - Wójt Gminy Trzciana, ale jednocześnie także mieszkaniec Kamionnej. Na protokolantkę zebrani wybrali Panią Wandę Surma.
   Sprawozdanie z działalności w okresie minionej kadencji przedłożył zebranym sołtys - Pan Piotr Legień. Zawarł w nim wszystkie dokonania swoje i Rady Sołeckiej, dokonał podsumowania współpracy z samorządem Gminy Trzciana oraz działającym w Kamionnej Stowarzyszeniem.
   Po przedstawieniu zebranym przez Przewodniczącego Zebrania zasad wyborów nowego sołtysa i rady sołeckiej, a także wybraniu komisji skrutacyjnej (Dudziak Aleksandra, Surma Roman, Mucha Piotr) i podjęciu uchwały w sprawie liczby członków rady sołeckiej (ustalono, że będzie 11-osobowa) przystąpiono do wyborów. Jako pierwsze odbyły się wybory sołtysa. Jedynym zgłoszonym kandydatem był dotychczasowy sołtys Pan Piotr Legień. W tajnym głosowaniu uzyskał wymagana liczbę głosów i tym samym został wybrany Sołtysem Kamionnej na kolejną kadencję. Liczba zgłoszonych kandydatów do rady sołeckiej była tylko o jedną osobę większa niż liczba mandatów. W wyniku tajnych wyborów powstała Rada Sołecka Kamionnej, która przez kadencję 2011 - 2014 pracować będzie w składzie: Giza Zdzisław, Furtak Władysław, Kaja Stanisław, Kasiński Marek, Król Stanisław, Mucha Grzegorz, Nowak Tomasz, Paruch Bogdan, Rojek Kazimierz, Rzepecki Andrzej.
    Podczas dyskusji zadano Wójtowi Gminy szereg pytań, które w większości dotyczyły spraw związanych z wodociągowaniem wsi oraz drogami. Przyjęte do realizacji przez sołtysa i nową radę wnioski dotyczą więc właśnie tych spraw. Trzeba będzie dokonać prac naprawczych na drogach i działkach uszkodzonych w wyniku zakładania sieci wodociągowej oraz dokonać przeglądu dróg gminnych.

Zebranie wiejskie w Kamionnej - 30.01.2011. Zebranie wiejskie w Kamionnej - 30.01.2011.
Zebranie wiejskie w Kamionnej - 30.01.2011. Zebranie wiejskie w Kamionnej - 30.01.2011.
 Zebranie wiejskie w Kamionnej - 30.01.2011. Zebranie wiejskie w Kamionnej - 30.01.2011.
Zebranie wiejskie w Kamionnej - 30.01.2011. Zebranie wiejskie w Kamionnej - 30.01.2011.
Zebranie wiejskie w Kamionnej - 30.01.2011.

LINKI

SOŁECTWO KAMIONNA SOŁECTWO KIERLIKÓWKA SOŁECTWO LESZCZYNA SOŁECTWO ŁĄKTA DOLNA
SOŁECTWO RDZAWA SOŁECTWO TRZCIANA SOŁECTWO UJAZD

wstecz