Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Trzciana - 19.02.2011.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE OSP TRZCIANA - 19.02.2011

   

      Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie, któremu przewodniczy Wójt Józef Nowak, zebranie sprawozdawczo - wyborcze w najstarszej jednostce na terenie Gminy Trzciana, czyli w OSP Trzciana zaplanowano na sobotę 19 lutego 2011 roku i w tym też terminie zebranie się odbyło. Frekwencja za zebraniu była wysoka, gdyż do świetlicy w remizie przybyło 30, spośród 38 członków tej jednostki.
    Zanim rozpoczęto procedowanie obszernego porządku obrad, Prezes Zarządu OSP Trzciana Krzysztof Kącki powitał przybyłych gości: Sekretarza Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - druha Tadeusza Olszewskiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Bochni - st. kapitana Czesława Ziaję, Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Trzcianie - Wójta Józefa Nowaka, sekretarza tego Oddziału Jerzego Dudka, sołtysa minionej kadencji Eugeniusza Burka i obecnego sołtysa Trzciany - Ryszarda Rybkę. Minutą ciszy uczczono pamięć czterech zmarłych w tej kadencji członków tej jednostki. Następnie Naczelnik OSP Trzciana Janusz Szczur przyjął ślubowanie pięciu kandydatów wstępujących do trzciańskiej jednostki: Adriana Adamczyka, Mariusza Judki, Pawła Kąckiego, Daniela Kąckiego i Grzegorza Brzegowego. Odbyła się także ceremonia wręczenia odznaczeń i odznak wysługi lat.
     Trzygodzinne zebranie poprowadził wybrany przez druhów na przewodniczącego zebrania Krzysztof Kącki. Po przyjęciu porządku zebrania przyszedł czas na wybory komisji zebrania, a następnie na sprawozdania. Jako pierwszy złożył je Prezes ustępującego zarządu Krzysztof Kącki. Oto obszerne fragmenty tego dokumentu: Na dzień walnego zebrania OSP w Trzcianie liczy 38 członków czynnych, 6 członków honorowych i 20 członków MDP. W okresie sprawozdawczym nasze szeregi opuściło dwóch członków czynnych. Jeden na stałe zamieszkał za granicą kraju, drugi zwrócił się z prośbą o przeniesienie do OSP Żegocina . Niestety na wieczną służbę odeszło czterech członków honorowych druh Augustyn Leśniak, druh Józef Lus, druh Marian Sowiński i druh Bronisław Sroka. W 2010 roku wyjeżdżaliśmy 68 razy: 51 razy do akcji powodziowej, 10 razy do pożarów, 2 razy do wypadków, 5 razy do innych zdarzeń. /.../ Majowa powódź pokazała, że na druhów z Trzciany można zawsze liczyć. Na dźwięk syreny stawili się licznie, gotowi nieść pomoc. Ponad 40 razy wyjeżdżaliśmy do akcji przeciwpowodziowej. Po uporaniu się falą powodziową na terenie gminy, druhowie na wezwanie udali się z pomocą na północ powiatu, gdzie zagrożenie było największe. Działaliśmy na terenie gmin Bochnia i Drwinia w miejscowościach: Świniary, Drwinia, Zielona, Chobot, Bogucice, Bessów, Proszówki. 23 strażaków przepracowało łącznie ponad 1000 godzin, w ekstremalnych warunkach. Nabyliśmy nowe doświadczenia jednak w trakcie działań wyszły braki w wyposażeniu i sprzęcie. Awarii uległy oba samochody. Ale strażacy pomimo wszystkich przeciwności zawsze na głos syreny gotowi byli do akcji. Dzięki dobrej współpracy z wójtem gminy, komendantem powiatowym PSP i sponsorom udało się nam wyremontować zepsute auta, odkupić zniszczony sprzęt, a także zakupić wyposażenie osobiste strażaków i sprzęt. który pozwoli nam teraz na samodzielne prowadzenie długotrwałych akcji powodziowych./.../ Poważnym zagrożeniem są wypadki drogowe. Chociaż na naszym terenie jest ich stosunkowo niedużo, to w większości przypadków musimy udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Z powodu znacznej odległości od siedziby PSP i pogotowia ratunkowego przeważnie jesteśmy pierwsi na miejscu wypadku. Z praktyki widać potrzebę doposażenia samochodu ratowniczego w zestaw szyn Kramera, zestaw do tlenoterapii, powiększyć zestaw hydrauliczny Lukas o następne narzędzia. Ze względu na dyspozycyjność, potrzeba przeszkolić większą grupę strażaków z zakresu ratownictwa technicznego i kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. W 2010 roku mieliśmy dwie kontrole przeprowadzone przez Komendę Powiatową PSP. Dotyczyły one sprawności posiadanego przez nas sprzętu, posiadanych uprawnień, szkoleń, badań lekarskich, prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz sprawności bojowej. Wyniki tych kontroli były pozytywne. Nasza jednostka jako jedyna w gminie nie otrzymała uwag i zastrzeżeń ze strony kontrolujących. / ... / Był to dla nas również rok jubileuszowy, gdyż obchodziliśmy jubileusz 130-lecia istnienia naszej jednostki. Z tej okazji wspólnie z Urzędem Gminy wydaliśmy folder z historią i zdjęciami naszej jednostki. Wraz z urzędem gminy zorganizowaliśmy obchody Święta Gminy i 130-lecia naszej jednostki. Na uroczystość przybyło grono znamienitych gości, jednak padający deszcz w znacznej mierze pokrzyżował nasze plany. W trakcie uroczystości za swoje zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - 5 druhów, srebrnym - 2 druhów, brązowym - 6 druhów, odznaką Wzorowy Strażak uhonorowanych zostało 6 druhów. Tradycyjnie pełniliśmy honorową wartę przy Grobie Pańskim, braliśmy udział w procesji Bożego Ciała i procesji odpustowej. Delegacja naszych strażaków wzięła udział w Nabożeństwie Różańcowym w bazylice św. Mikołaja w Bochni. Po raz kolejny odprawione zostało nabożeństwo za dusze strażaków którzy odeszli już z naszych szeregów. Wspólnie z Zarządem Gminnym OSP RP wydaliśmy kalendarz strażacki, który cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców naszej gminy. Wykonaliśmy szereg prac na rzecz lokalnej społeczności, między innymi: obcięcie konarów drzew przy budynku przedszkola, kilkukrotne udrażnialiśmy kanalizację w budynkach szkoły. W ramach akcji powodziowej odkażonych i wypompowanych zostało kilkanaście przydomowych studni. W minionym roku dokonaliśmy szereg modernizacji i remontów oraz zakupów. Do najważniejszej inwestycji należał remont budynku remizy. Po skończonym remoncie już z własnych środków wykonaliśmy regały na wyposażenie i szafki na umundurowanie osobiste strażaków, za kwotę ponad 3000 zł. Wyremontowane zostały oba samochody i motopompy uszkodzone podczas akcji powodziowej. Odkupiony został sprzęt zniszczony podczas działań. Zakupiony został też sprzęt, którego brak dotkliwie odczuliśmy podczas długotrwałej akcji (gumowce, peleryny). /.../ Ze środków własnych zakupiliśmy: 3 komplety mundurów wyjściowych, 3 czapki rogatywki, 10 pasów, 4 mikrofonowania do radiotelefonów, narzędzie ratownicze HOLIGAN. Ze środków Rady Sołeckiej: -3 szt. mundurów koszarowych, przedłużacz, baterię do radiotelefonu, ze środków Urzędu Gminy: 4 szt. płaszcze gumowe, 14 par gumowców Oficer, 14 par rękawic Polar, 14 szt. węży tłocznych W-75, 1 szt. wąż ssawny W-110, 1 szt. ubranie specjalne, 10 par wkładek do butów Oficer, 1 szt. kanister, 1 szt. linka ratownicza, 1 para buty specjalne; ze środków KG PSP (środki na KSRG): przedłużacz, pompa szlamowa elektryczna AS-215, radiotelefon Motorola GP-360, buty specjalne 4 pary, kominiarki 2 szt.; ze środków KG PSP (środki powodziowe): ubrania specjalne 5 kompletów, węże tłoczne W-52 14 szt. łopaty fiskars 3 szt. siekiera fiskars, wąż ssawny 1 szt. buty specjalne 3 pary, radiotelefon Motorola GP-360 1 szt. kominiarki 3 szt. latarki SURVIVOR LED 2 szt. ubranie koszarowe 1 komplet, sztormiaki 4 szt. turbopompa. Ponadto udał się nam pozyskać z fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy pompę szlamową WT 40 X o wydajności 1600 l/min.
    W planach zakupów na ten rok znajdują się następujące inwestycje: sfinalizowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, zakup dwóch aparatów powietrznych z sygnalizatorami bezruchu, pozyskanie zestawu PSP R-1
wymiana węży hydraulicznych w zestawie Lucas, doposażenie samochodu Slrt w sprzęt ratowniczy, dalsze zakupy wyposażenia osobistego strażaków. /... / Jak podkreśliłem to w przemówieniu na uroczystości 130-lecia naszej jednostki, naszym największym skarbem są ludzie - druhowie, którzy - tak jak ich dziadowie przed 130-tu laty - na dźwięk syreny przybywają do remizy gotowi nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Dlatego dziękuję druhom - tym, którzy już dzisiaj są już członkami honorowymi za ich lata trudnej służby społeczeństwu i tym, którzy dziś dzisiaj czynnie działają za to że, że można na nich liczyć gdy potrzeba przeprowadzić naprawy i remont tak jak to robili druhowie: Satała Jan, Roman Bujak, Krzysiek Tadeusz, Andrzej Grabowski, Janusz Szczur, Marek Judka, Marcin Bębenek, Piotr Śliwa, Krzysztof Łukasik, Henryk Cempura, że są dzielni, bez wahania stając do akcji na wezwanie syreny, dziękuję również, że to co czynią robią bezinteresownie. Dziękuję wójtowi gminy za wparcie finansowe, za wsparcie dla naszych poczynań i działań, którego zawsze nam udziela. Komendantowi gminnemu dziękuję za dobrą współpracę . Panu Jerzemu Dudkowi dziękuje za pomoc w prowadzeniu dokumentacji, bez jego fachowej pomocy wiele naszych przedsięwzięć nie udało by się doprowadzić do pozytywnego zakończenia. Dziękuję ustępującemu sołtysowi Eugeniuszowi Burkowi za 20-letnią współpracę w działaniach na rzecz naszej miejscowości. Wszystko co zmieniło się w naszej miejscowości działo się z jego udziałem. Myślę że współpraca z nowo wybranym sołtysem będzie się układała równie pozytywnie. Na koniec dziękuję Komendantowi Powiatowemu PSP druhowi Krzysztofowi Kokoszce za współpracę, za wspieranie nas w pozyskiwaniu środków za to ze widzi i docenia nasze działania. Na jego ręce składam również podziękowania za współprace ze strażakami z komendy i jednostki.
    Druh Krzysztof Kącki zapoznał zebranych także z planem pracy na 2011 rok.
    Po tym obszernym sprawozdaniu przyszła kolej na następne. Zebrani wysłuchali więc sprawozdania finansowego, złożonego przez skarbnika organizacji druha Romana Bujaka oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, złożonego przez druha Mirosława Mordarskiego.
    Potem przyszła pora na dyskusję. Wypowiadali się głównie goście. St. kpt Czesław Ziaja podziękował trzciańskim strażakom za współpracę z Komendą Powiatową. Udzielił informacji o planowanych szkoleniach. Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego druh Tadeusz Olszewski podziękował za współpracę w ciągu 10 -letniego okresu przynależenia do OSP Trzciana. Wyraził zadowolenie z faktu, że wychowankowie prowadzonych przez niego i druha Stanisława Gutowskiego drużyn młodzieżowych wstępują w szeregi dorosłej braci strażackiej, bo chcą służyć potrzebującym pomocą i ratunkiem. Wójt Józef Nowak dziękował strażakom za dobrą i ofiarną służbę, zwłaszcza w okresie ostatniej powodzi. Odniósł się do zawartych w planie pracy zamierzeń i stwierdził, że nie wszystko, co tam zostało zawarte będzie mogło być w tym roku zrealizowane. Obiecał wsparcie w pozyskaniu samochodu pożarniczego.
    Po uchwaleniu absolutorium (przy czterech głosach wstrzymujących się) zebrani przystąpili do wyborów, które - jak uchwalono - były jawne. Najpierw wybrano 7 - osobowy zarząd, potem 3 - osobową komisję rewizyjną, a następnie delegatów na zjazd gminny i dwóch przedstawicieli jednostki do zarządu oddziału gminnego.   
    W dalszej części zebrania podjęto kilka uchwał, m. in. w sprawie planu pracy i planu finansowego. Głos zabrali także trzciańscy sołtysi - Eugeniusz Burek i obecny sołtys Ryszard Rybka. Podziękowali strażakom za ofiarną pracę na rzecz lokalnej społeczności, a nowy sołtys zapewnił o chęci dalszej współpracy. O głos poprosił kapelan trzciańskich strażaków ks. proboszcz Władysław Midura. Złożył gratulacje wybranym do władz organizacji, podziękował za działania na rzecz kościoła, życzył szczęścia i opieki Świętego Floriana podczas prowadzonych działań.
    Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zebrania druh Krzysztof Kącki zamknął obrady. W świetlicy można było zobaczyć część sprzętu zakupionego w ostatnim czasie dla OSP w Trzcianie.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP w Trzcianie - 19.02.2011.

PODSUMOWANIE KADENCJI 2006 - 2011 >>>

STATUTOWE WŁADZE OSP TRZCIANA NA KADENCJĘ 2011 - 2015

Włądze OSP Trzciana na kadencję 2011 - 2015.

Od lewej: Marek Judka - gospodarz, Paweł Sroka - sekretarz zarządu, Henryk Cempura - zastepca naczelnika, Roman Bujak - skarbnik, Tadeusz Krzysiek - sekretarz komisji rewizyjnej, Janusz Szczur - wiceprezes - naczelnik, Krzysztof Kącki - prezes zarządu, Mirosław Mordarski - przewodniczący komisji rewizyjnej, Jan Satała - członek komisji rewizyjnej, Andrzej Grabowski - członek zarządu.

wstecz