X. Konkurs Recytatorski Herbert - poeta niepokorny.

X. KONKURS RECYTATORSKI "HERBERT - POETA NIEPOKORNY"
TRZCIANA - 29 MARCA 2011

     Do jubileuszowego, dziesiątego Konkursu Recytatorskiego "Herbert - poeta niepokorny", zorganizowanego 29 marca 2011 roku przez Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Trzcianie, zgłosiło się ostatecznie 24 recytatorów z 11 gimnazjów: w Leszczynie, Trzcianie, Iwkowej, Sobolowie, Kamionnej, Żegocinie, Tarnawie, Łąkcie Górnej, Łapanowie, Królówce, Starym Wiśniczu i Mikluszowicach.
     Zaproszonych gości przywitał i przedstawił uczniom i ich opiekunom dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie Pan Andrzej Kącki. Do zgromadzonych przemówili goście. Najpierw Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego Pan Aleksander Rzepecki, potem Członek Kolegium IPN dr Teofil Wojciechowski. Obaj panowie podkreślali rolę poezji Zbigniewa Herberta, uznając, że to właśnie jemu należała się Literacka Nagroda Nobla. Wyrazili także wdzięczność organizatorom konkursu oraz nauczycielom, za przygotowanie uczniów i udział w tym trudnym konkursie. Podkreślali konieczność patriotycznego wychowania młodzieży.
     Zanim rozpoczęły się recytacje zgromadzonym w zastępczej salce gimnastycznej trzciańskiej podstawówki uczniom i nauczycielom zaprezentował się prowadzony przez Panią Martę Błasińska zespół wokalno - instrumentalny "Śpiewające Gitary".
      W rolach prezenterów wystąpili uczniowie: Justyna Strąk i Kamil Foryś. Przed wejściem do sali uczestnicy konkursu losowali numery startowe. Pierwszy numer startowy los przydzielił Kamili Laleckiej z Publicznego Gimnazjum w Leszczynie. Podopieczna Pani Anny Dziedzic zaprezentowała - zgodnie z regulaminem - dwa utwory: "Wiatr i róża" oraz "Dwie krople" - oba autorstwa Zbigniewa Herberta. Nie wszyscy uczestnicy wybierali - jako drugi do prezentacji - utwór Herberta. Mówiono prozę m. in. Doroty Terakowskiej, Małgorzaty Musierowicz, Władysława Reymonta, Edmunda Niziurskiego, a także prozaików zagranicznych: Tolkiena,  Paulo Coelho, czy Antoine de Saint-Exupéry.
    Po trzynastu prezentacjach zrobiono krótką przerwę, podczas której ponownie zaprezentował się zespół "Śpiewające Gitary". Cykl prezentacji zakończyła Kinga Klimek z Publicznego Gimnazjum w Starym Wiśniczu, która najpierw powiedziała wiersz Herberta pt. "Przyszło do głowy", a potem fragment "Pamiętnika Adama i Ewy" Marka Twaina.
   W czasie, gdy komisja zastanawiała się nad werdyktem, młodych recytatorów, ich opiekunów i gości poczęstowano obiadem. Było to możliwe dzięki zasponsorowaniau Konkursu przez Radę Rodziców Szkoły. Drugim sponsorem była firma Pana Karola Kłóska, która przekazała róże, ofiarowane podczas ceremonii zakończenia konkursu recytatorom i ich opiekunom, a także gościom.

Andrzej Kącki.

Zaproszeni goście.

T. Mrugacz, J. Grandys - jury.

Aleksander Rzepecki.

Teofil Wojciechowski.

Prezenterzy - K. Foryś, F. Strąk.

Śpiewające Gitary.

Pierwsza recytatorka - Kamila Lalecka.

Brawa od publiczności.

Jako ostatnia recytowała Kinga Klimek.

Ponownie "Spiewające Gitary".

Zbigniew Solak.

Okolicznościowa wystawa fotograficzna.

Miejsce konkursu - budynek Szkoły Podstawowej w Trzcianie.

X. Konkurs Recytatorski "Herbert - poeta niepokorny".

    Po przerwie o głós poprosił jeden z pomysłodawców tego konkursu - pierwszy dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzcianie - Pan Zbigniew Solak. Podkreślił staranność przygotowania konkursu i każdego elementu dekoracji.
   Komisja konkursowa, pracująca w składzie: Joanna Grandys - przewodnicząca i Teresa Mrugacz, oceniała stopień opanowania tekstów, dykcję, ekspresję, ogólny wyraz artystyczny oraz dobór tekstów. Wyniki jury ogłosili i nagrody wręczyli: Pani wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Halina Olszewska i dyrektor szkoły - Pan Andrzej Kącki. Decyzja jury byłą następująca: I miejsce - Klaudia Oleksińska - Publiczne Gimnazjum w Mikluszowicach (opieka Pani Elżbieta Romańczuk), II miejsce - Karolina Bębenek - Publiczne Gimnazjum w Trzcianie (opiekun - Pani Jadwiga Kukla), III miejsce - Paulina Bogucka - Publiczne Gimnazjum w Starym Wiśniczu (Pani Urszula Put). Jury przyznało również wyróżnienia dla: Katarzyny Kulig - Publiczne Gimnazjum w Iwkowej (Pani Anna Abram - Libront), Karoliny Kaliciak - Publiczne Gimnazjum w Żegocinie (Pani Stanisława Ziółkowska) i Sylwii Majewskiej - Publiczne Gimnazjum w Tarnawie (Pani Ewa Biłos).
     Każda szkoła mogła wytypować do konkursu nie więcej niż 2 uczestników, natomiast gospodarzy reprezentowało cztery uczennice. Najlepiej z nich spisała się Karolina Bębenek. Uczennica Pani Jadwigi Kukla zajęła II miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i róże, laureaci nagrody książkowe i pióra. 
    Dziękując wszystkim współpracownikom za pomoc - dyrektor Andrzej Kącki podkreślił szczególną zasługę nauczycielki plastyki - Pani Iwony Koźbiał, która zaprojektowała i wykonała z uczniami pomysłową dekorację. Po zakończeniu konkursu poinformował, że zastanawia się nad zmianami formuły tego konkursu. Chodzi o to, aby trwał on krócej i dał szansę na wzięcie udziału większej liczbie uczniów. W każdym jednak razie konkurs będzie kontynuowany.

A. Kącki i H. Olszewska. Dyplom i gratulacje dla zwycięzczyni.
Laureatka wybiera nagrody.  Gratulacje dla Karoliny Bębenek za II miejsce.
Gratulacje dla Pauliny Boguckiej za III miejsce. Podziękowanie dla opiekunki - Pani Anny Dziedzic z Leszczyny
Laureatki oglądaja nagrody. Końcowy akord - piosenka w wykonaniu "Śpiewających Gitar".
Ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
FOTOGALERIA RECYTATORÓW >>> RELACJA WIDEO >>>

wstecz