ZDOBĄDŹ DOTACJĘ - ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ - OFERTA DLA POWODZIAN

 Plakat projektu.

    Chcielibyśmy poinformować o możliwości uczestnictwa mieszkańców Państwa gminy w projekcie "Zdobądź dotację - zostań przedsiębiorcą" prowadzonym przez Systema Sp. z o.o. współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
    Celem projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych, przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia oraz doradztwo indywidualne, jak również zapewnienie środków na założenie działalności gospodarczej w postaci bezzwrotnych dotacji w wysokości do 40 000 zł. Dodatkowo oferujemy pomostowe wsparcie doradcze i kapitałowe w wysokości 800 zł miesięcznie w formie podstawowej przez 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach w formie przedłużonej przez 12 miesięcy.
    Projekt powstał w odpowiedzi na niekorzystną sytuację zaistniałą w skutek powodzi i osuwisk, jakie miały miejsce w 2010 roku i jest skierowany do mieszkańców Województwa Małopolskiego poszkodowanych w wyniku tych zjawisk. Warunkiem przystąpienia do projektu jest otrzymanie co najmniej jednego z trzech zasiłków celowych wypłacanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej (w wysokości do 6 tys. zł, do 20 tys. zł, do 100 tys. zł) bądź zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, na którą wystawiono taki zasiłek.

    Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch naborach:
- I nabór - 2 marzec do 30 marzec 2011r.,
- II nabór - maj/czerwiec 2011 r.

   Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji o prowadzonym przez nas projekcie, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać i skorzystać z szansy jaką daje w nim uczestnictwo. Szczególnie, że już od 2011 roku bezzwrotne dotacje zostaną zastąpione pożyczkami, więc jest to ostatnia okazja, aby dotrzeć do osób zamierzających rozpocząć przygodę z przedsiębiorczością. Udział mieszkańców Państwa gminy w niniejszym projekcie być może zaowocuje powstaniem nowych przedsiębiorstw, a co za tym idzie nowych miejsc pracy. Korzyść z projektu będą czerpać, więc nie tylko uczestnicy, ale i pozostali mieszkańcy.
    Mamy również przyjemność poinformować, iż spotkanie informacyjne organizowane przez Systema Sp. z o.o. dla osób dotkniętych skutkami powodzi i/lub osuwisk oraz zainteresowanych udziałem w projekcie "Zdobądź dotację - zostań przedsiębiorcą" odbędzie się 7 marca, tj. poniedziałek o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 33 w sali obrad pok. 208. Podczas spotkania zostanie szczegółowo omówiony proces rekrutacji, oferowane formy wsparcia, jak również zostaną wyjaśnione wszelkie pytania i niejasności.
    W załączniku przesyłamy Państwu przygotowaną do umieszczenia na stronie internetowej informację o projekcie "Zdobądź dotację - zostań przedsiębiorcą" oraz elektroniczną wersję plakatu.Z poważaniem.


Anna Szczepanek
Specjalista ds. rekrutacji
"Zdobądź dotację - zostań przedsiębiorcą"

Od redakcji: pismo nadesłano 9.03.2010

wstecz