Gminny Konkurs Językowo - Ortograficzny - uczestnicy.

V. GMINNY KONKURS JĘZYKOWO - ORTOGRAFICZNY - 02.03.2011

    2 marca 2011 r. w PSP im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej odbył się finał V. Gminnego Konkursu Językowo - Ortograficznego pod hasłem ,,Z polszczyzną na co dzień". Wzięli w nim udział uczniowie z czterech szkół z gminy Trzciana (Kierlikówka, Leszczyna, Łąkta Dolna, Trzcina). Celem konkursu było między innymi wzbudzanie i poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci językiem polskim, kształcenie umiejętności w zakresie poprawności języka oraz bogactwa wyrazu mowy ojczystej, propagowanie dobrej polszczyzny i kultury języka, promowanie piękna i wartości języka ojczystego. Organizacją zajęły się panie: Ewa Tobiasz i Zofia Król.
    Konkurs miał charakter dwustopniowy: eliminacje w szkołach przeprowadziły szkolne komisje konkursowe, wyłaniając trzech kandydatów z klas IV - VI. W finale trzeba było zmierzyć się z dwudziestoma zadaniami. I tym razem uczestnicy pisali test pełen ortograficznych i językowych ,, pułapek". W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i zastosowania ich w praktyce; umiejętnością poprawiania błędnie skonstruowanych wypowiedzi; umiejętnością wyboru poprawnych form wyrazowych i związków frazeologicznych.  
    Wytypowano trzech zwycięzców: miejsce I zajęła Gabriela Wolak z PSP w Łąkcie Dolnej, miejsce II - Mateusz Adamczyk z PSP w Trzcianie, miejsce III - Natalia Knapik z PSP w Łąkcie Dolnej. Zwycięska trójka została nagrodzona dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Konkurs budził wiele emocji związanych z rywalizacją szkół i, co najważniejsze mobilizował uczestników do zwiększonej uwagi nad poprawną pisownią języka ojczystego.

Konkurs w Łąkcie Dolnej.

Konkurs w Łąkcie Dolnej.

wstecz