Orlik 2012 - wizualizacja. Jeden z Orlików zbudowany na Pomorzu.

CZY W TRZCIANIE BĘDZIE ORLIK 2012 ?

    Na ostatniej sesji w dniu 11 marca 2011 r. Rada Gminy Trzciana podjęła uchwałę o nabyciu nieruchomości od Parafii Rzymskokatolickiej w Trzcianie z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik". Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie przychylił się do wniosku Wójta Gminy o przekazaniu środków na to zadanie w wysokości 330 tys. zł. Decyzja Zarządu Województwa pozwoliła na złożenie wniosku przez Gminę Trzciana do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie kolejnej kwoty na budowę tego kompleksu w wysokości 500 tys. zł.
    Po dyskusji na sesji w Trzcianie wyrażono chęć budowy Orlika na działce w Trzcianie za rzeką, obecnie stanowiącej własność Parafii. Rada Gminy wyraziła zgodę na wygospodarowanie brakującej kwoty w wysokości około 300 tys. zł na realizację tej inwestycji.
    Obecnie trwają działania związane z przeniesieniem własności działki o powierzchni około 1,30 ha oraz trwają przygotowania do wyboru wykonawcy projektu tego kompleksu sportowego. W przypadku pozytywnej decyzji Ministerstwa Sportu - "Orlik" zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.
     Program "Moje Boisko - Orlik 2012" obejmuje budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:
a) dwa boiska sportowe:
.    boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości minimum 4 m z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 mm. Należy wybrać jeden z dwóch wariantów zawartych w dokumencie typowej SIWZ w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe, trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).
.    boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska - poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Należy wybrać jeden z dwóch sposobów zawartych w dokumencie typowej SIWZ w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).
b) budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo - modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:
.    magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,
.    szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
.    zespół higieniczno-sanitarny,
.    pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
     Dopuszcza się w zależności od potrzeb i warunków lokalizacyjnych, zwiększenie powierzchni użytkowej budynku poprzez zamontowanie większej ilości segmentów.
c) oświetlanie kompleksu.
Budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.
    O dalszym przebiegu działań związanych w tymi planami będziemy informować.

wstecz