Audycja w SM w Trzcianie.

REKRUTACJA W SZKOLE MUZYCZNEJ ROZPOCZĘTA - 01.03.2011

    Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2011/2012 do nauki gry na instrumentach: fortepian, perkusja, skrzypce, akordeon, wiolonczela, flet, gitara, saksofon. Istnieje możliwość otwarcia dodatkowych klas w zależności od ilości chętnych na dany instrument.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:
sekretariat szkoły: 8:00 - 15:00;
tel.: 14 613 60 11; e-mail: pgtrzciana@wp.pl

UWAGA! Komplet dokumentów należy składać od 1 marca do 31 maja 2011 r.


DRUK - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA >>> DO POBRANIA Kwestionariusz do pobrania.

Szkoła prowadzi rekrutację:

- do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania SM I Stopnia dla kandydatów, którzy ukończyli 6 lat i nie przekroczyli 10 roku życia. Dopuszcza się przyjęcie do szkoły dzieci 5 letnich, u których badanie przydatności potwierdza szczególne uzdolnienia muzyczne i predyspozycje psychofizyczne do nauki gry na określonym instrumencie.

- do klasy I czteroletniego cyklu nauczania SM I Stopnia dla kandydatów, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 16 roku życia.

    Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie) oraz zaświadczenie lekarskie (lekarza rodzinnego) stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności w terminie od 01 marca do 31 maja 2011 r.

    Kwalifikacje kandydatów odbywają się: na podstawie badania przydatności kandydatów w okresie od maja do zakończenia zajęć lekcyjnych.
Datę przeprowadzanych kwalifikacji ustala Dyrektor szkoły.
Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
-    sprawdzenie uzdolnień muzycznych,
-    sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:
-    poczucia słuchu,
-    poczucia rytmu,
-    poczucia harmonii,
-    pamięci muzycznej,
-    inteligencji ogólnej.
    Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny zbadania przydatności - od oceny najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badań przydatności.


INFORMACJA O SZKOLE
    Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie jest publiczną szkołą artystyczną na poziomie podstawowym. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach: cztero i sześcioletnim. Jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Uczniowie mają do wyboru możliwość kształcenia się na następujących instrumentach: skrzypce, gitara, fortepian, akordeon, flet, perkusja, wiolonczela. Kształcenie jest nieodpłatne (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców).
W obecnej chwili do szkoły uczęszcza 76 uczniów:
klasa fletu prowadzona przez Panią mgr Maję Minecką oraz Panią mgr Małgorzatę Górecką - łącznie 9 uczniów,
klasa skrzypiec prowadzona przez Panią Paulinę Marek - 7 uczniów,
klasa wiolonczeli prowadzona przez Panią mgr Martę Fiust - 4 uczniów,
klasa gitary prowadzona przez Pana mgr Ireneusza Fołtę - 16 uczniów,
klasa saksofonu prowadzona przez Pana mgr Tomasza Skibę - 7 uczniów,
klasa fortepianu prowadzona przez Pana mgr Marka Kacicę - 9 uczniów,
klasa akordeonu prowadzona przez Pana mgr Grzegorza Kukułę oraz Pana mgr Mateusza Gurgula - łącznie 15 uczniów,
klasa perkusji prowadzona przez Pana mgr Ryszarda Rechulicza - 9 uczniów.
Uczniowie cyklu sześcioletniego uczęszczają na zajęcia rytmiki prowadzone przez Panią mgr Renatę Czaję. Zajęcia
z kształcenia słuchu prowadzone są przez Panią Annę Tabołę.
   Uczniowie szkoły kilkakrotnie już występowali na forum publicznym, demonstrując swoje umiejętności podczas koncertów, które odbyłyby się na świetlicy szkolnej.

wstecz