RUSZA BUDOWA KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TRZCIANIE - 21.04.2011

Podpisanie umowy z wykonawcą.

   Na terenie Gminy Trzciana zaczyna się kolejna duża inewstycja: budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Trzciana o wydajności 263m3/dobę oraz kanalizacji sanitarnej i przepompowni w miejscowościach Trzciana, Łąkta Dolna, Leszczyna. Zadanie budowlano - konstrukcyjne polega na budowie:  oczyszczalni ścieków oraz budowie kanalizacji sanitarnej o długości: Łąkta Dolna - 10,812 km, Leszczyna, Trzciana - 11,462 km, Trzciana - 10,510 km, a także przepompowni ścieków w ilości:    Łąkta Dolna - 1szt, Leszczyna, Trzciana - 5 szt, Trzciana - 7 szt.
   Przetarg nieograniczony na realizację tej inwestycji został przez Wójta Gminy Trzciana ogłoszony 20 stycznia 2011 roku. Zainteresowanie przedsiębiorstw przetargiem było bardzo duże. Wpłynęło aż 12 ofert. Komisja przetargowa wybrała ofertę konsorcjum dwóch firm: "Budkomplex"

Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. J.- Lider ul. Gazowa z Bochni Bochnia oraz Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych" Augustyn Anioł - Partner ze Starego Wiśnicza.
    21 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Trzcianie podpisano umowę na realizację robót budowlanych, związanych z wykonaniem powyższego zadania inwestycyjnego z przedstawicielem Wykonawcy. Odbyło się już przekazanie wykonawcy teren i placu budowy i w najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane.
    W ramach zadania przewidziano wykonanie 33 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz wybudowanie oczyszczalni ścieków na działce gminnej w przysiółku Trzciany o nazwie Libichowa. Wartość tego zadania to 9 204 617,56 zł z czego 70% stanowi dofinansowanie z Programu MRPO na lata 2007-2011 - działanie 7.1: gospodarka wodno-ściekowa, natomiast 30% zabezpiecza budżet Gminy.
    Mieszkańców gminy i Internautów będziemy na bieżąco informować o postępie prac.

[wstecz]