Plakat wyborczy w Gimnazjum w Trzcianie.

Plakaty wyborcze w PG w Kamionnej.

WYBORY MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TRZCIANA

     We wrześniu 2010 roku w Publicznym Gimnazjum w Kamionnej rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego "Samorządny samorząd" dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego głównym celem jest aktywizacja obywatelska młodzieży połączona z ideą wolontariatu. Jego adresatami są uczniowie trzech gimnazjów na terenie Gminy Trzciana: z Kamionnej, Trzciany i Leszczyny. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna przy współudziale Urzędu Gminy w Trzcianie i szkół, z których pochodzą uczniowie. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Janiczek, a nauczycielami współpracującymi są: w Gimnazjum w Kamionnej Jolanta Jaworska, w Gimnazjum w Trzcianie Barbara Burkowicz, a w Gimnazjum w Leszczynie Maria Smoleń - Drabik.
     Projekt "Samorządny Samorząd" będzie kształtował wiedzę i umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym. W tym celu zostaną utworzone w każdej ze szkół trzy grupy szkoleniowe o charakterze wolontariackim, które w swojej miejscowości zdiagnozują potrzeby lokalnej grupy rówieśniczej i w odpowiedzi na nie zrealizują własne mikro projekty. Grupy te przejdą cykl warsztatów przygotowujących je do tego zadania.
    W lutym młodzież 3 gimnazjów, a zwłaszcza uczestnicy poprzednich warsztatów i realizatorzy mikroprojektów zostali poinformowani o możliwości ubiegania się o mandat Młodzieżowego Radnego Gminy. Dla kandydatów zostały zorganizowane warsztaty, w którym wzięli udział też członkowie "sztabów wyborczych" kandydatów. Do wyborów i do pracy na przyszłym stanowisku radnego przygotowywali młodzież: Albert Opolski, Mirosław Poświatowski i Anita Srebro.
     Kolejnym krokiem stało się stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, która będzie rzecznikiem ludzi młodych na terenie Gminy oraz ciałem inicjującym i realizującym inicjatywy na rzecz swoich rówieśników. Od 14 do 29 marca w poszczególnych szkołach trwała kampania wyborcza. Kandydaci do MGR rozwieszali w szkole plakaty wyborcze, rozdawali swoim wyborcom ulotki i wizytówki. Niektórzy kandydaci założyli na tę okoliczność specjalne strony internetowe.
    31 marca był dniem wyborów do MGR. Startowało w nich 17 uczniów, po 6 w Kamionnej i Trzcianie, w Leszczynie w ostatniej chwili wycofał się jeden z kandydatów, dlatego 5 chętnych otrzymało mandat automatycznie. W Kamionnej konieczna okazała się dogrywka, którą przeprowadzono 1 kwietnia 2011 r. W ten sposób wyłoniono 15-osobową Młodzieżową Radę Gminy Trzciana: Dawid Stochel, Maciej Król, Filip Kukla, Karol Chojecki, Krystian Król, Justyna Serafin, Rafał Klimek, Klaudia Banaś, Gabriela Lalecka, Marta Korta, Kamil Wiktor, Natalia Lalecka, Monika Zachariasz, Faustyna Tracz, Weronika Mucha.
    8 kwietnia 2011 roku młodzi radni spotkali się w szkole w Kamionnej. Przybyli na nie wraz z opiekunami. Podczas tego spotkania Przewodniczący Rady Gminy Trzciana Pan Ryszard Śliwa i Wójt Gminy Trzciana Pan Józef Nowak, w asyście członków komisji wyborczej (przewodniczyła jej Pani Katarzyna Janiczek) dokonali wręczenia zaświadczeń o wyborze 13 obecnym na spotkaniu młodym radnym (2 było nieobecnych z usprawiedliwionych powodów).
    W drugiej częsci tego spotkania młodzi radni odbyli z trzciańskimi, dorosłymi samorządowcami debatę, w której poszerzali swoją wiedzę na tematy związane z funkcjonowaniem lokalnego samorządu. Pytano m. in. o to, czym zajmuje się rada, jakie są zadania komisji, co to jest absolutorium budżetowe, interpelacja, czy radni mają immunitet, jakie są korzyści z bycia radnym, czym się zajmuje przewodniczący rady, sekretarz gminy i skarbnik itp.
    Przewodniczący Rady i Wójt cierpliwie odpowiadali na pytania, wyjaśniali wątpliwości, prostowali błędne poglądy. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana została zaplanowana na 14 kwietnia 2011 roku i odbędzie się w Sali Narad Urzędy Gminy w Trzcianie. W porządku obrad jest m. in. wybór Przewodniczącego MRG. Od tego dnia rozpocznie się nowy etap w funkcjonowaniu Rady Gminy Trzciana.

Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej. Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej.
Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej. Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej.
Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej. Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej.
Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej. Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej.
Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej. Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej.

Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Trzciana w Kamionnej.

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TRZCIANA

Młodzieżowa Rada Gminy Trzciana.

Więcej o projekcie >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]