Usuwanie azbestu. Usuwanie azbestu.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU JEST KONTYNUOWANY - 05.2011

     O tym, że azbest jest niebezpieczny dla zdrowia przekonywać nikogo nie trzeba. Azbest (zawiera go m. in. eternit0 jest bowiem materiałem silnie rakotwórczym. Badania wykazały jako bezpośrednią przyczynę zachorowań na raka ludzi wcześniej całkowicie zdrowych właśnie długotrwałe przebywanie w budynkach pokrytych azbestem. Włókna eternitu łatwo odrywają się od siebie i wdychane przez ludzi wraz z powietrzem osadzają się na ściankach układu oddechowego, co samo w sobie jest szkodliwe i wywołuje przewlekły kaszel i duszności, a na domiar złego często prowadzi do nowotworów. Przyjęte w 2002 r. założenia rządowe o pozbywaniu się azbestu z Polski dopiero w ostatnich latach ruszyły z miejsca. 
    Odpady zawierające azbest są traktowane na podstawie ustaw: "Prawo ochrony środowiska" i "Ustawa o odpadach", jako odpady szczególnie niebezpieczne. Usuwanie odpadów zawierających azbest wymaga przestrzegania szeregu szczegółowych przepisów i może być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy na podstawie decyzji starosty powiatu, na którego terenie materiały zawierające azbest się znajdują.
    W działania na rzecz usuwania azbestu włączają się także samorządy gminne. Także w Gminie Trzciana z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się program dopłat do utylizacji eternitu pochodzącego z pokryć dachowych budynków mieszkalnych. Pierwsze wnioski mieszkańcy gminy składali już w 2007 roku. Do tego czasu z dopłat do utylizacji eternitu skorzystały już 32 osoby.
     Wnioski można składać nadal. Dopłata w tym roku wynosi 80 % kosztów związanych z utylizacją eternitu (składowania na specjalnym składowisku). Koszt jest uzależniony od ilości tzn. wagi eternitu, który odbiera wyspecjalizowana firma. Do wniosku, który należy złożyć w Urzędzie Gminy w Trzcianie, w wydziale budownictwa, należy dołączyć kserokopie zgłoszenia zamiaru robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego (do Starostwa Powiatowego w Bochni), dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie podpisana umowa na zwrot części kosztów związanych z utylizacją eternitu, pomiędzy Wójtem Gminy, a zainteresowanym. Zwrot części kosztów nastąpi po przedstawieniu dokumentu przekazania odpadu oraz zapłaconej faktury w terminie do 14 dni od przedstawienie dokumentów. Więcej informacji oraz stosowny wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzcianie (wydział budownictwa tel: 14 6136122 wew. 33).

Informację opracował Wojtek Kurczak.

wstecz