Szkołą w Kamionnej - miejsce drugiej części uroczystości.

MOST NA CZARNYCH BŁOTACH ODDANY DO UŻYTKU - 09.05.2011 - CZ. II

    Z mostu na Czarnych Błotach zaproszeni goście przejechali do oddalonej o około 3 km Szkoły w Kamionnej. Tu - w sali gimnastycznej (oddanej do użytku na początku br.) - kontynuowano uroczystość związaną z otwarciem nowego mostu. W sali urządzona została wystawa fotograficzna obszernie obrazująca proces realizacji inwestycji.
    Pierwszym punktem spotkania w sali był taneczny popis uczniów klas najmłodszych szkoły w Kamionnej, którzy odtańczyli poloneza figurowego, za co zostali nagrodzeni dużymi brawami.
    Głos zabrał Starosta Bocheński Jacek Pająk. Złożył podziękowania wszystkim osobom, które wniosły wkład w realizację inwestycji oraz przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości oddania mostu do użytku. Specjalnie wydrukowane i oprawione dyplomy z następującym tekstem " W związku z zakończeniem budowy mostu w Kamionnej składam serdeczne podziękowania za pomoc przy realizacji tej inwestycji", zostały wręczone m. in. następującym osobom: posłowi Janowi Musiałowi, Pani Bożenie Stanuch - Kagize, dr inż. Karolowi Ryżowi, prof. Zbigniewowi Cwiąkalskiemu, ks. prałatowi Józefowi Waśniowskiemu. Natomiast bukiety kwiatów dostały w podzięce Panie: Anna Kępa (dyrektor Szkoły w Kamionnej) oraz Renata Paruch (kierowniczka i instruktorka zespołu "Vox Eremi").
   Działający już od kilku lat i prowadzony przez Piotra Musiała trzciański kabaret "Zgred" zaprezentował zebranym dwa skecze tematycznie nawiązujące do zbudowanego mostu.
    Wszyscy z wielkim zainteresowaniem oglądali prezentację komputerową, w której jej autor - dr inż. Karol Ryż przedstawił proces "rodzenia się" mostu. Dopiero teraz wielu uczestników spotkania uzmysłowiło sobie, jak duże trudności musieli pokonać projektanci i wykonawcy, aby zakończyć inwestycję powodzeniem. Projektant podkreślił również nowatorskie rozwiązania zastosowane przy budowie mostu oraz wskazał na walory tej konstrukcji. Kilka zdań na temat pierwszej, niedokończonej budowy tego mostu powiedział pierwszy projektant Stanisław Furman.
    Koncertem muzycznym w wykonaniu zespołu "Vox Eremi" i obiadem zakończyła się druga część uroczystości oddania do użytku mostu na Czarnych Błotach. Pozwoli on w znaczący sposób skrócić drogę z Bochni do Limanowej, a także ułatwi mieszkańcom pobliskich miejscowości przejazdy w obie strony. Jak tylko limanowska część drogi uzyska wyższy standard, powstanie ważny szlak komunikacyjny łączący oba powiaty i w dużej części odciążający drogę wojewódzką E-965, prowadzącą m. in. przez Żegocinę.

Goście oglądają wystawę. Uczniowie tańczą poloneza.
Uczniowie tańczą poloneza. Brawa za występ.
Ceremonia wręczenia podziękowań. Ceremonia wręczenia podziękowań.
Ceremonia wręczenia podziękowań. Ceremonia wręczenia podziękowań.
Ceremonia wręczenia podziękowań. Ceremonia wręczenia podziękowań.
Występ kabaretu "Zgrd" z Trzciany. Występ kabaretu "Zgrd" z Trzciany.
Komputerowa prezentacja przygotowana przez dr inż. K. Ryża. Pierwszy projektant mostu - Stanisław Furman.
Występ Zespołu "Vox Eremi". Obiad dla zaproszonych gości.
Druga część uroczystości oddania do użytku mostu w Kamionnej - sala gimnastyczna Szkoły w Kamionnej.
[wstecz]