Szczepienia lisów.

    W najbliższym czasie nad terenem gminy i okolic pojawią się samoloty, które zrzucać będą szczepionki przeznaczone dla lisów i mające je uchronić przed wścieklizną. Przez kilka lat na naszym terenie nie było z tym problemów, ale pojawiły się w roku ubiegłym, gdy w Małopolsce zanotowano 118 przypadków wścieklizny wśród zwierząt, a w tym roku już 41 w powiatach: bocheńskim, brzeskim, gorlickim, krakowskim, miechowskim, nowosądeckim, oświęcimskim, proszowickim i tarnowskim.
     Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zadecydował, że od 18 maja do 8 czerwca 2011 roku na terenie województwa zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów. Ze względu na dużą liczbę przypadków wścieklizny w regionie, postanowiono o połowę zwiększyć liczbę rozrzucanych szczepionek tak, by na kilometr kwadratowy przypadało 30 dawek. Na terenie całego województwa rozrzuconych zostanie 460 tys. dawek szczepionki. W sumie wiosenna akcja kosztować będzie ok. 1,8 mln zł i zostanie powtórzona także jesienią.
    Szczepienie, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie polegało na zrzucaniu z samolotów przynęt, w których ukryte są plastikowe pojemniki z płynną szczepionką. Nie należy ich dotykać, bo przynęty dotknięte przez człowieka są omijane przez lisy. Szczepionka (widoczna w prawej części banera górnego) jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.

PORADY

*    Unikanie kontaktu z nieznanymi lub dzikimi zwierzętami, w szczególności tymi, które zachowują się nietypowo - np. nie uciekają przed człowiekiem,
*    Po stwierdzeniu obecności tego typu zwierzęcia w okolicy obejścia zaleca się sprawdzenie czy zwierzęta domowe nie zostały pokąsane. Czynność tę należy wykonywać w rękawicach ochronnych. W każdym przypadku podejrzenia pokąsania zwierzęcia domowego należy skomunikować się z lekarzem weterynarii,
*    Jeżeli nastąpi kontakt z pogryzionym, nieznanym lub dzikim zwierzęciem: pokąsanie, zetknięcie jego śliny z ze skórą człowieka należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza zawiadamiając go o tym fakcie.

    Przypominamy, iż odpowiednio wczesne podanie szczepionki bądź surowicy przeciwko wściekliźnie ratuje ludzkie życie. Obecnie szczepionka jest podawana pacjentom w mięsień naramienny, bolesność zabiegu jest porównywalna z innymi szczepieniami - np. przeciwko grypie. Jeżeli nie zastosuje się szczepionki i dopuści do wystąpienia objawów u człowieka, choroba w każdym przypadku kończy się zgonem.

wstecz