Budowa chodnika w centrum Trzciany.

KOLEJNY ODCINEK CHODNIKA W TRZCIANIE - 14.06.2011

    W centrum Trzciany trwają obecnie prace przy budowie chodnika wraz z kanalizacja deszczową i przebudową zjazdów. Wartość tego zadania - 113 tys. zł. i jest ono w całości finansowane przez samorząd gminny. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Filar" z Bochni.
    Nowy chodnik prowadzić będzie po prawej stronie drogi powiatowej od skrzyżowania w centrum Trzciany do budynku Banku Spółdzielczego Rzemiosła.
    Budowa chodnika jest integralną częścią większego projektu o nazwie: "Odnowa centrum wsi Trzciana poprzez stworzenie przestrzeni publicznej w formie parku z placem zabaw, przebudowę sieci napowietrznej NN oraz budowę chodnika". Wniosek Gminy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi, jest obecnie na etapie sprawdzania przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
    Kolejne prace dotyczące wymiany lamp ulicznych, budowy placu zabaw i urządzenia parku przy parkingu gminnym przewidziane są do wykonania do końca 2011 roku.
   
Pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy Trzciana o przyznanie pomocy w ramach działania - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 na zadanie pod nazwą "Odnowa Centrum Wsi Trzciana poprzez remont budynku wiejskiego i chodnika łączącego go z Zabytkowym Kościołem w Trzcianie -Etap I". Ogłoszono już przetarg na wykonanie prac remontowych, polegających na dociepleniu budynku, rekonstrukcji wykuszu, odnowieniu elewacji zewnętrznej, przebudowie dwóch odcinków chodnika tj. od sklepu - Delikatesy Centrum do Rynku oraz od Rynku do parkingu gminnego. Otwarcie ofert nastąpi 17 czerwca br. natomiast prace wykonawcze potrwają od lipca do końca września br.
    Mamy nadzieję, że działania te przyczynią się do poprawy estetyki centrum Trzciany.

 Budowa chodnika w centrum Trzciany. Budowa chodnika w centrum Trzciany.
Budowa chodnika w centrum Trzciany. Budowa chodnika w centrum Trzciany.
Budowa chodnika w centrum Trzciany. Budowa chodnika w centrum Trzciany.
Budowa chodnika w centrum Trzciany. Budowa chodnika w centrum Trzciany.

Budowa chodnika w centrum Trzciany.

wstecz