"Pierwsze uczniowskie doświadczenia" w PSP Kamionna.

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia" w PSP Kamionna.

III ETAP UCZNIOWSKICH DOŚWIADCZEŃ ZAKOŃCZONY - 06.06.2011

    Zakończył się III etap projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", w którym uczestniczyli uczniowie kl. I. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej. Przypomnijmy, że Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.   
Głównym celem Projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Realizację Projektu poprzedziła diagnoza uczniów poprzez obserwację, indywidualne rozmowy, a także wywiad z rodzicami w celu określenia dominującej inteligencji oraz innych charakterystycznych dla każdego dziecka. Po rozpoznaniu indywidualnych zainteresowań i możliwości zostały zaplanowane zajęcia w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Uczniowie korzystali z bardzo atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, które zachęcały do twórczej pracy w formie zabawy. Praca na zajęciach w dużym stopniu pozwoliła na rozwijanie mocnych stron każdego ucznia, jak również wspierała nieco słabsze inteligencje.
    W pierwszym etapie tego Projektu uczestniczyła p. Monika Mikuła wraz z uczniami klasy pierwszej. Drugi etap Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" realizowany był przez klasę pierwszą wraz z wychowawcą p. Marzanną Hojda, natomiast trzeci etap tego Projektu realizowała wraz z uczniami klasy pierwszej p. Maria Dudziak.
    W dniu 9.06. 2011 r. odbyła się prezentacja efektów pracy uczniów III etapu, która odbyła się w obecności Dyrektora Szkoły Podstawowej, Dyrektora Gimnazjum oraz rodziców. Pokaz obejrzeli również uczniowie klasy II ze swoją wychowawczynią.
     Dzieci z pomocą swoich starszych koleżanek zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie w inscenizacji pt. Mała małpka Tita. Nie zabrakło też pokazów sprawności oraz śpiewu i tańca. Każda część pokazu nagrodzona została gromkimi brawami.
    Na zakończenie Projektu uczniowie otrzymali na własność palcynki - myszki, które przekazała im wychowawczyni, a pani Dyrektor Renata Paruch wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy.

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia" w PSP Kamionna.

 "Pierwsze uczniowskie doświadczenia" w PSP Kamionna.

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia" w PSP Kamionna.

Material nadesłany.

wstecz