Życzenia dla Księdza Jubilata.

ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA JUBILATA JÓZEFA PUCHAŁY - 10.07.2011

Czcigodny Księże Jubilacie!
Nasz Drogi Księże Rodaku!

    Taki dzień jak ten dzisiejszy, dzień Twego złotego jubileuszu, skłania nas do refleksji, do spojrzenia wstecz. To przecież tu w tej Parafii się urodziłeś, tutaj spędziłeś swoje dzieciństwo, młodość, tu rodziła się myśl wiodąca do Boga, tu rodziło się Twoje powołanie. Kiedy po latach Pan powiedział ,,Ty pójdź za mną" Odpowiedziałeś tak. I już minęło 50 lat odkąd tutaj w tym naszym kościele odprawiałeś pierwszą msze świętą - msze prymicyjną.
    Pan posłał Cię, abyś jako nauczyciel, kapłan i pasterz wypełniał swoje posłannictwo w Jego winnicy.
 
   50 lat  - pół wieku historii. Ileż to przemian gospodarczych społecznych i kulturowych dokonało się w tym czasie. Stawiały one przed Księdzem nowe wyzwania w pracy duszpasterskiej. Pokonałeś wszystkie trudności. Wytrwałeś.
   50 lat to przecież dziesiątki tysięcy godzin zadumy nad brewiarzem, a ileż to godzin spędzonych w konfesjonale, ile odprawionych mszy św., wygłoszonych homilii, przeprowadzonych lekcji, ileż udzielonych sakramentów świętych, a ile wyprostowanych ludzkich ścieżek. Pracowałeś na wielu parafiach diecezji tarnowskiej, a przez 33 lata byłeś proboszczem, gospodarzem parafii Jurków koło Limanowej
   Za te lata długoletniej ofiarnej pracy, wyrażając myśli i uczucia wszystkich tutaj zebranych - z całego serca Bogu i Tobie Czcigodny Księże dziękujemy. Życzymy, by dobry Bóg udzielał Ci obfitych łask,błogosławił wspierał i umacniał. Niech przedłuża lata Twego życia, darzy zdrowiem i pozwoli dalej tak owocnie służyć Kościołowi.
   Szczęść Boże !

Życzenia dla Księdza Jubilata Józefa Puchały od Rady Duszpasterskiej.

Życzenia dla Księdza Jubilata Józefa Puchały od Rady Duszpasterskiej.  

Życzenia dla Księdza Jubilata Józefa Puchały od Rady Duszpasterskiej.

Przewielebny Księże Jubilacie !
Kochany Wujciu !

Dziś cieszymy się w rodzinnym Twym Kościele,
Że Bóg Wszechmocny, dał Ci tak wiele.
Jako pierworodny urodziłeś się w Leszczynie,
Z Anieli i Franciszka, Twych Rodzicieli.

W Trzcianie jest dom rodzinny, gdzie żyłeś,
Dorastałeś, modliłeś się i uczyłeś.
Wasz dom nie omijały cierpienia i trudności,
Bóg doświadczał Was w wierności i miłości.

Wybrał Cię Pan i powołał do Tarnowskiego Seminarium Duchownego,
A Biskup wyświęcił dnia 29.06.1961 r. na Kapłana Jezusowego.
Wielki to zaszczyt, ale i przeogromne zadanie,
Nieść światu Boże przesłanie.

Ropa, Jurków, Lipinki, Okocim i znów Jurków ukochany,
Gdzie proboszczem zostałeś mianowany.
Tak minęło 50 lat życia kapłańskiego
I codziennej służby dla ludu Bożego.

Choć już pół wieku, to zawsze przyjeżdżasz na odpust do Trzciany,
Gdzie kult św. Małgorzaty jest tu podtrzymywany.
Pod tym Krzyżem, który w głównym ołtarzu się znajduje,
Dojrzewało Twoje powołanie, a dziś kulminację świętuje.

Tylko u stóp Krzyża, Kapłaństwo może sięgnąć świętości
I uczyć się codziennej do Boga i ludzi miłości.
Nie bójmy się Krzyża, choć po ludzku ogarnia nas trwoga,
W Krzyżu zwycięstwo i pewność ujrzenia Boga.

"Oto Matka Twoja" to testament Jezusa umierającego,
Który skierował te słowa na początku Twojego życia kapłańskiego.
Przywołujemy dziś Twoich Rodziców i Rodzinę całą z wieczności,
Aby wszyscy świętowali z nami Jubileusz radości.

Kapłaństwo w rodzinie, to bezcenny Dar Boga Trójjedynego,
To osobowa obecność Jezusa - Kapłana Najwyższego.
Bogu cześć i chwała za to wyróżnienie,
Do nieba niech płynie wielkie dziękczynienie.

Miłość Boga płynąca z otwartego Serca Jezusowego,
Będzie pieczęcią kapłaństwa wiecznego.
Życzymy, aby Jezus błogosławił Ci w codzienności,
A kiedyś pozwolił czerpać na wieki ze zdroju miłości.

                                                                                                                 /M.K.-2011/

 Życzenia dla Księdza Jubilata Józefa Puchały - 10.07.2011 r.  Życzenia dla Księdza Jubilata Józefa Puchały - 10.07.2011 r.
Życzenia dla Księdza Jubilata Józefa Puchały - 10.07.2011 r.

wstecz