Urozysty apel strażacki połączony z przekazaniem sprzętu dla OSP.

POMOC RADY POWIATU DLA JEDNOSTEK OSP - 19.07.2011

    19 lipca 2011 roku na placu manewrowym PSP w Bochni miała miejsce uroczystość przekazania 22 strażom pożarnym z terenu powiatu bocheńskiego czeków, mundurów i sprzętu, zakupionego z pieniędzy Rady Powiatu Bocheńskiego, która już po raz trzeci podjęła uchwałę o przeznaczeniu środków na podniesienie bezpieczeństwa publicznego.
    W tym roku dofinansowane zostały kolejne dwie jednostki OSP z terenu Gminy Trzciana. Prezes OSP Rdzawa Franciszek Zatorski odebrał z rąk Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka ubranie specjalne - szt. 2, obuwie specjalne - szt. 2, pasy bojowe - szt. 4, zatrzaśnik - szt. 4, wodery - szt. 2, ubranie koszarowe - szt. 6 o łącznej wartości 4.788 zł, natomiast naczelnik OSP Trzciana Janusz Szczur symboliczny czek na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.
    Łączna wartość dotacji Rady Powiatu Bochnia to kwota 152.175 zł. O kolejne 15 tysięcy wzrosła dzięki dotacji z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Za te pieniądze zakupiono i przekazano jednostkom OSP m. in. pompy szlamowe, ubrania specjalne, radiotelefony, węże pożarnicze. 7 jednostek uzyskało środki na zakup i montaż urządzeń selektywnego alarmowania, a 4 kolejne dotację do kupowanych samochodów (każda po 10 tysięcy złotych).

Początek uroczystości. Strażacy w szyku.
Przemawia Komendant Powiatowy PSP w Bochni - K. Kokoszka. Janusz Szczur w Franciszek Zatorski słuchaja przemóienie Komemdanta Kokoszki.
pomocdlaosp2011-05.jpg (17765 bytes) Jacek Pają przekazuje sprzętdruhowi Franciszkowi Zatorskiemu.
Podziękowania w imieniu obdarowanych złożył druh Władysław Kowalski. Januszcz Szczur z czekiem na dofinansowanie zakupu samochodu.
Uroczystość przekazania sprzętu dla OSP Powiatu Bocheńskiego - 19.07.2011 r.

OBSZERNA RELACJA FOTOGRAFICZNA I WIDEO W SERWISIE ZARZĄDU POWIATOWEGO ODDZIAŁU ZOSP RP W BOCHNI

wstecz