Budowa Orlika 2112 w Trzcianie - 23.08.2011 r.

W TRZCIANIE RUSZYŁA BUDOWA "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

     Z rządowego programu  "Moje Boisko - Orlik 2012" skorzystają w tym roku dwie bocheńskie gminy: Łapanów i Trzciana. Na   sesji w dniu 11 marca 2011 r. Rada Gminy Trzciana podjęła uchwałę o nabyciu działki od Parafii Rzymskokatolickiej w Trzcianie z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2112", co umożliwiło wystąpienie do Zarząd Województwa Małopolskiego o przekazanie środków na to zadanie w wysokości 330 tys. zł., a z kolei pozytywna decyzja Zarządu Województwa pozwoliła na złożenie wniosku przez Gminę Trzciana do Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanie kolejnej kwoty na budowę tego kompleksu w wysokości 500 tys. zł.
     Wydarzenia potoczyły się szybko. 27 czerwca 2011 roku Gmina Trzciana ogłosiła przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012.  W dniu 5 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Trzciana, a Firmą Projektowo - Budowlaną "Legutki i Krasoń" sp. j. z Krakowa, która wygrała przetarg, o wykonanie tej inwestycji. Określa ona szczegóły związane z realizacją przedsięwzięcia oraz podaje termin zakończenia inwestycji - 12 listopada 2011 roku.
     Przypomnijmy, że w ramach tego sportowego kompleksu wykonane zostaną:
a) dwa boiska sportowe:
-   boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości minimum 4 m   oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m. Wyposażenie sportowe - trwale montowane do podłoża dwie bramki do gry w piłkę nożną.
-    boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem to kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową.
b) budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni zabudowy - ponad 145 m2, zaprojektowany jako budynek wolnostojący, przeznaczony na magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
     Dopuszcza się w zależności od potrzeb i warunków lokalizacyjnych, zwiększenie powierzchni użytkowej budynku poprzez zamontowanie większej ilości segmentów.
c) oświetlenie kompleksu - 10 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.
     Realizacja tej sportowej inwestycji Gminy Trzciana w ramach IV edycji programu "Moje Boisko - Orlik 2012" kosztować będzie około 1 mln 266 tys. zł. Przyznana z Województwa Małopolskiego dotacja stanowi kwotę 333 tys. zł. Budżet państwa dołoży 500 tysięcy, co oznacza, że samorząd gminny musi dołożyć około 443 tys. zł.
     23 sierpnia 2011 roku teren budowy odwiedził Wójt Gminy Józef Nowak oraz Sekretarz Gminy Danuta Michniak - Dutkiewicz. Kierownik robót budowlanych Jacek Studziński poinformował ich, że wykonane są już wykopy pod budynek sanitarno - szatniowy, a w najbliższym czasie robotnicy będą robić zbrojenia i budować wspomniany budynek.
    Czas na zrealizowanie tej inwestycji to tylko trzy miesiące. Póki co pogoda sprzyja, więc jest nadzieja na szybki postęp prac i rozegranie na nowym obiekcie pierwszego meczu już w połowie listopada br.
    Będziemy obserwować przebieg realizacji tej inwestycji i informować o postępie prac.

POSTĘP PRAC PRZY BUDOWIE ORLIKA 2 W TRZCIANIE
Budowa Orlika 2012 w Trzcianie - 23.08.2011 r. Budowa Orlika 2012 w Trzcianie - 23.08.2011 r.
Budowa Orlika 2012 w Trzcianie - 23.08.2011 r. Budowa Orlika 2012 w Trzcianie - 23.08.2011 r.
Budowa Orlika 2012 w Trzcianie - 23.08.2011 r.
10.09.2011 r. 11.09.2011 r.

10.09.2011 r.

11.09.2011 r.

26.09.2011 r. Budowa Orlika w Trzcianie - 28.10.2011 r.

26.09.2011 r.

28.10.2011 r.

Budowa Orlika 2 w Trzcianie - 15.11.2011. Orlik w Trzcianie - 23.11.2011 r.
15.11.2011 r. 23.11.2011 r.
POPRZEDNIA INFORMACJA >>>

wstecz