Na półkolonii w Kamionnej.

PÓŁKOLONIA W KAMIONNEJ - 01-11.08.2011

    W dniach od 1 sierpnia 2011 roku do 11 sierpnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Kamionnej została zorganizowana dla dzieci półkolonia, współfinansowana przez Forum Młodzieży Wiejskiej. Kierownikiem i organizatorem takiego właśnie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci była Pani Dyrektor mgr Renata Paruch.       
    W tej formie wakacyjnego wypoczynku uczestniczyło w niej 71 dzieci z miejscowości Kamionna, Leszczyna, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Wola Wieruszycka, Trzciana, Ubrzeż, Kobylec, Kamyk. Półkolonia przyczyniła się do poznawania i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży, uwrażliwianiu ich na dziedzictwo kulturowe, poznawania zabytków "małej Ojczyzny" oraz regeneracji sił fizycznych po minionym roku nauki w szkole z przygotowaniem na następny.
    W każdym dniu uczestnicy spędzali razem 6 godzin przeznaczonych na zajęcia, wycieczki, warsztaty i wyjścia, w czasie których odbywał się przekaz wartości kulturowych i społecznych, które są potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka tak małego, jak i dorastającego. W ciągu tych dziesięciu dni uczestnicy aktywnie i miło spędzili wolny czas połączony z rekreacją, poznawali przyrodę najbliższego otoczenia.
    W pierwszym dniu odbyły się zajęcia integracyjne mające na celu scalenie grupy, nawiązanie relacji z rówieśnikami oraz poznanie miejsca, w którym odbywała się półkolonia. W kolejnych dniach odbywały się również warsztaty muzyczne i plastyczne, zajęcia sportowe i taneczne. Dodatkową atrakcją był wyjazd do kina w Bochni na film pt: "Auta 2". Zostały zorganizowane dwa wyjazdy na basen do Proszówek koło Bochni. Kolejną z wielu atrakcji była także wycieczka krajoznawczo - turystyczna do Niepołomic, w trakcie której dzieci zwiedziły Zamek oraz Kopiec Grunwaldzki.
    Do poprawienia kondycji i poznania Góry Kamnionna przyczyniła się piesza wycieczka na ten właśnie szczyt pod przewodnictwem Pana Leśniczego Piotra Legienia. Odbył się także wyjazd dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne " Średniowiecze" i "Wehikuł czasu" w Osadzie Oraczy w Bochni oraz zajęcia rekreacyjne w stadninie koni w Kamionnej.
    W trakcie wszystkich organizowanych zajęć uczestnicy mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań. W ostatnim dniu półkolonii został zorganizowany piknik rodzinny na który zostali zaproszeni również rodzicie dzieci uczestniczących w tej aktywnej formie spędzenia wakacyjnego wolnego czasu.
    - Serdecznie dziękujemy każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do zorganizowania tej półkolonii, z której skorzystała taka duża ilość dzieci z terenów wiejskich. Nie jesteśmy w stanie wyrazić zadowolenia dzieci i młodzieży z tej formy wypoczynku. Wszyscy mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w wakacje by równie atrakcyjnie i wspaniale spędzić wolny czas - powiedziała po zakończeniu półkolonii jej kierownicza - Pani Renata Paruch.

Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z zajęć pólkolonijnych w Kamionnej.

wstecz