Modernizowana remiza OSP w Kierlikówce. Modernizowana remiza OSP w Kierlikówce.

ROZBUDOWA I OCIEPLENIE REMIZY OSP W KIERLIKÓWCE

   W Gminie Trzciana każda wieś ma własną jednostkę ochotniczej straży pożarnej, a każda z nich posiada własną remizę. Nie wszystkie jeszcze jednostki posiadają takie obiekty, które w pełni dostosowane są do wymogów i potrzeb. Tak np. jest w Trzcianie. Tamtejsza remiza jest bardzo ciasna i z trudem mieści się w niej sprzęt posiadany przez strażaków. Ciasno też stało się w remizie OSP w Kierlikówce, zwłaszcza wtedy, gdy tamtejsi strażacy otrzymali w darze samochód pożarniczy, przekazany przez druhów z Saarlouis. Konieczną stała się rozbudowa obiektu i to właśnie się stało. W czerwcu 2011 roku Wójt Gminy w Trzcianie ogłosił przetarg na rozbudowę i remont Remizy OSP w Kierlikówce w zakresie docieplenia ścian. Wygrała go Firma: "Usługi Ogólno-budowlane Aleksander Kępa z Kierlikówka. Zakres zleconych prac obejmuje rozbudowę i remont Remizy OSP w Kierlikówce, które mają polegać na wykonaniu: ociepleniem ścian budynku płytami styropianowymi wraz z ułożeniem tynku akrylowego, tynku żywicznego, obróbek blacharskich /parapety, izolacja i obróbki blacharskie kominów. Ta inwestycja kosztować będzie około 100 tys. złotych, z czego 40 tys. złotych pochodzi z programu "Małopolskie Remizy 2011".
    Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego Sejmik Województwa Małopolskiego podjął w  dniu 18 kwietnia 2011 r.   Przeznaczył na ten cel około 3,5 mln złotych.
    Jest to jedyny program w kraju dotyczący wsparcia remontów i budowy remiz ochotniczych straży pożarnych na terenie gmin. O dotację walczyło 112 wniosków. Była wśród nich Gmina Trzciana, która złożyła wniosek na remont remizy OSP w Kierlikówce i uzyskała dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł. 
    Ale w kierlikowskiej remizie realizowane jest nie tylko docieplenie. Do budynku "Domu Ludowego", w którym znajdują się pomieszczenia OSP Kierlikówka, dobudowany został dodatkowy boks garażowy, w którym znajdzie się miejsce dla otrzymanego samochodu. Dobudówkę usytuowano od strony wschodniej. Teraz będzie bardzo prosty wyjazd na drogę powiatową. Wójt Gminy Józef Nowak, który w dniu 23 sierpnia 2011 roku wizytował tę inwestycję, podkreśla duże zaangażowanie druhów z Kierlikówki, którzy wiele prac przy remizie wykonali w czynie społecznym
   W połowie września mają zakończyć się prace przy dociepleniu obiektu. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie i druhowie z Kierlikówki z odnowionego obiektu, z nowego boksu garażowego, nową drogą będą mogli wyjeżdżać do akcji. Dodajmy, że strażacy z Kierlikówki zmodernizowali już wnętrze remizy, urządzając na nowo świetlicę, w której m. in. odbywają swoje zebrania.

Modernizowana remiza OSP w Kierlikówce. Modernizowana remiza OSP w Kierlikówce.
Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak podczas ogładania postępu prac na remizie w Kierlikówce.

wstecz