FORUM RYNKU WEWNĘTRZNEGO - 3 - 4.10.2011

ZAPROSZENIE NA FORUM RYNKU WEWNĘTRZNEGO - 3 - 4.10.2011

 Parlament Europejski
Komisja Europejska
Polska Prezydencja w Radzie UE

zapraszają na

Forum Rynku Wewnętrznego
Single Market Forum
(SIMFO)

3-4 października 2011 r.
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Krupnicza 33, Kraków

     Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców i obywateli w kwestii dostępnych im praw i możliwości. Podczas dwóch dni Forum jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach panelowych, spotkaniach i warsztatach na temat problematyki wspólnego rynku (szczegółowy opis wszystkich warsztatów znajduje się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/smf_workshops_pl.htm).
    Otwarcie Forum poprzedzi impreza informacyjno-promocyjna pod nazwą Jarmark Rynku Wewnętrznego, która rozpocznie się na Rynku Głównym w Krakowie 2 października 2011 r.

    Podsumowaniem SIMFO w Krakowie będzie tzw. Deklaracja Krakowska, która zawierać będzie zobowiązanie do podejmowania konkretnych działań dotyczących wykorzystywania możliwości i dalszego rozwoju rynku wewnętrznego.


Udział w SIMFO jest bezpłatny !
Rejestracja poprzez stronę internetową:
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm.

wstecz