Złote Jubileusze2011 w USC Trzciana.

GRATULACJE I MEDALE DLA ZŁOTYCH JUBILATÓW - 15.09.2011

    W bieżącym roku Złoty Jubileusz Małżeństwa obchodzi 9 par małżeńskich z terenu Gminy Trzciana. W dowód uznania Państwa Polskiego dla trwałości oraz ważności związku małżeńskiego i rodziny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Złotym Jubilatom Medal "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". W tym roku medale te zostały wręczone w dwóch terminach. Dwie pary małżeńskie - Państwo Janina i Antoni Kuskowie oraz Państwo Władysława i Stanisław Zdebscy (ze względów osobistych, nie mogli wziąć udziału w uroczystości organizowanej przez USC w Trzcianie) zostały udekorowane w dniu 18 sierpnia 2011 r. w  Ich domach.
     Kolejni Złoci Jubilaci - Państwo: Rozalia i Edward Dęboszowie z Kierlikówki, Genowefa i Zygmunt Dudziakowie z Kamionnej, Cecylia i Stanisław Kąccy z Ujazdu, Cecylia i Jan Leśniakowie z Ujazdu oraz  Rozalia i Kazimierz Wronowie z Kierlikówki przybyli w dniu 15 września 2011 roku do odświętnie udekorowanej Świetlicy Gminnej w Trzcianie, by tu uczestniczyć w pięknej i wzruszającej ceremonii dekoracji medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", przyznanymi przez Prezydenta RP.
    Uroczystość przygotowała i prowadziła Pani Wanda Surma - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcianie. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Trzciana - Pan Józef Nowak. W uroczystości uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Gminy w Trzcianie - Pan Ryszard Śliwa, który wręczał Jubilatom duże bukiety kwiatów oraz wzniósł toast szampanem za Ich zdrowie i dalszą pomyślność.
    Po wręczeniu Jubilatom okolicznościowych listów gratulacyjnych krótko przemówił Wójt Gminy Józef Nowak. Wyraził uznanie i podziw dla Jubilatów i podziękował Im za zgodne życie i wychowanie dzieci, a także wnuków i prawnuków oraz zaangażowanie w życie społeczne Gminy Trzciana. Zgromadzeni w świetlicy odśpiewali Jubilatom "Sto lat".
    W imieniu Jubilatów organizatorom za pamięć i przygotowanie uroczystości podziękował Pan Kazimierz Wrona. Po wykonaniu pamiątkowego, zbiorowego zdjęcia gratulacje składali Jubilatom członkowie rodzin. Po zajęciu miejsc za stołami zgromadzonym zaserwowano tort, owoce i napoje. Uroczystość uświetnił występ trzciańskiego kabaretu "Zgred", który zaprezentował zgromadzonym dwa skecze.
    Po zakończeniu występów przyszedł czas na wspólne rozmowy i wspomnienia. W radosnym nastroju wspominano śluby i wesela sprzed pół wieku, opowiadano o wychowaniu dzieci, życiu w dawniejszych czasach, dużych przemianach, jakie dokonały się w okresie tego półwiecza.
    W świetlicy organizatorzy uroczystości postawili dużą planszę ze zdjęciem dwóch obrączek i dwóch róż. Nad nimi umieszczono życzenia oraz fragment wiersza o następującej treści: "Czym jest miłość? Powiedz serce! Czym jest miłość? Szepnij skrycie! To dwie dusze, a myśl jedna, to w dwóch sercach jedno bicie". Jubilaci swoim długoletnim, wspólnym pożyciem udowodnili, że autor tych słów trafnie oddał sens udanego małżeństwa.
    Do życzeń dla Jubilatów dalszych wspólnych lat życia w miłości i zgodzie dołącza się autor serwisu trzciana.pl.

Uroczystość Jubileuszowa w Świetlicy Gminnej w Trzcianie. Uroczystość Jubileuszowa w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.
Uroczystość Jubileuszowa w Świetlicy Gminnej w Trzcianie.
FOTOGALERIA >>> RELACJA WIDEO >>>

wstecz