Zawody strzeleckie na Słowacji.

STRZELECKI SUKCES NA SŁOWACJI - 02.09.2011

   W  dniu 2 września 2011 roku w Kieżmarku na Słowacji odbyły się zawody strzeleckie, zorganizowane z okazji Święta Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej przez Klub Byłych Żołnierzy w Kieżmarku, działający pod przewodnictwem Józefa Zacika. Klub ten obchodził w tym roku jubileusz 10 - lecia działalności i na jubileuszowe strzelanie zaprosił swoich przyjaciół z Niemiec, Czech, Ukrainy i Polski, którą reprezentowało Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, działające w Bochni pod przewodnictwem Pana Wojciecha Aleksandrowicza.
   - Wyjechaliśmy w piątek, o godzinie piątej rano. Zawody, które rozegrane zostały na strzelnicy wojskowej w Kieżmaroku,  trwały od godziny dziewiątej do czternastej. Startowało aż 36 drużyn. Strzelaliśmy z pistoletów w postawie stojącej na odległość 25 metrów. Prowadzona była klasyfikacja indywidualna, drużynowa oraz międzynarodowa. Nasza drużyna startowała w składzie: Wojciech Aleksandrowicz z Bochni, Andrzej Stukus (major, pilot rezerwy - Ujazd), Wiesław Kukla (st. chorąży sztabowy - czołgista - Kierlikówka). W konkurencji zespołowej oraz zespołowej międzynarodowej zajęliśmy I miejsca, zdobywając okolicznościowe puchary oraz dyplomy. Indywidualnie z naszej drużyny najlepiej powiodło się mnie. 95 punktów (na 100) dało mi trzecie miejsce - informuje po powrocie ze Słowacji st. chor. szt. Wiesław Kukla.
   Przy okazji tej okolicznościowej imprezy Prezes Bocheńskiego Koła ZŻWP Wojciech Aleksandrowicz udekorował słowackich przyjaciół Medalami XXX-lecia ZŻWP. Otrzymali je: mjr Jano Verespej, mjr Ivan Luczerski i ppłk Milan Janecek.
   Słowaccy i bocheńscy byli żołnierze emeryci i rezerwiści utrzymują przyjazne kontakty już od wielu lat i praktycznie co roku odwiedzają się nawzajem. Słowacy byli w Bochni miesiąc temu na zawodach strzeleckich zorganizowanych z okazji 30 -lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i także uczestniczyli w zawodach strzeleckich, rozegranych na strzelnicy w Pogwizdowie.
   Członkowie ZŻWP z Bochni są w większości także członkami Ligi Obrony Kraju. Takie koło powstało kiedyś w Żegocinie i zrzeszało członków z terenu 12 wiosek tej gminy. Teraz, po podziale, powstał pomysł, aby takie koło utworzyć na terenie Gminy Trzciana. Wkrótce Zarząd Powiatowy LOK wystąpi do władz samorządowych Gminy Trzciana z taką właśnie propozycją, mając nadzieję na licznych członków oraz dobrą współpracę.

Na zbiórce. Andrzej Stukus w otoczeniu kolegów ze Słowacji.
Medal dla Słowaka. Medal dla Słowaka.
Dyplom i puchar dla kapitane bocheńskiej drużyny: W. Aleksandrowicza. Wiesław Kukla.
Wspólne zdjęcie. Wspólne zdjęcie Polaków i Słowaków.
Reprezentacja Koła z Bochni. W> Aleksandrowicz, P. Kukla, A. Stukus. Dyplom dla W. Kukli.
Zawody strzeleckie byłych żołnierzy w Kieżmaroku na Słowacji - 02.09.2011 r.

wstecz