Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r.

GMINNE ĆWICZENIA DOSKONALĄCE STRAŻAKÓW - 01.10.2011

    W dniu 1 października 2011 roku na terenie Ujazdu i Rdzawy przeprowadzone zostały gminne ćwiczenia doskonalące Jednostek OSP. Ich organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP, a autorem scenariusza ćwiczeń  i ich dowódcą Komendant Gminny - Stanisław Piasecki.  Nadano im kryptonim "Październik 2011".
   W tym roku strażacy ćwiczyli działanie i współdziałanie wokół akcji gaszenia pożaru lasu w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych oraz poszukiwanie i ewakuacji osoby z terenu objętego pożarem. Jako założenie taktyczne przyjęto następującą hipotetyczną sytuację: Długo utrzymujące się wysokie temperatury i brak opadów deszczu spowodowały powstanie suszy na obszarze województwa, powiatu i gminy, co doprowadziło do wzrostu zagrożenia pożarowego szczególnie w rejonach lasów w Kamionnej, Kierlikówce i Rdzawie. Podjęte zostały działania zapobiegawcze, w tym skierowany został komunikat do mieszkańców gminy o zachowanie szczególnej ostrożności związanej z występowaniem zwiększonego zagrożenia pożarowego. Wszystkie jednostki OSP zostały powiadomione o podwyższonej gotowości bojowej.
W dniu dzisiejszym przy granicy miejscowości Rdzawa i Kierlikówka na polu przy zachodniej stronie lasu nazywanego lokalnie " Rdzawską Górką" ok. godz. 13.50 ktoś rozpalił ognisko spalając pozostałości roślinne. Zachodni wiatr przeniósł ogień na poszycie leśne. Prawdopodobnie obecny tam rolnik podjął próbę ugaszenia ognia, jednak szybko stracił kontrolę nad pożarem. Próbował przebiec na drugą stronę lasu po pomoc jednak gdzieś w połowie drogi potknął się i skręcił nogę. W tym czasie nad lasem unosi się coraz więcej dymu. Pożar zauważył kierowca jadący od Ujazdu w kierunku Kamionnej i powiadomił PSK w Bochni.
To z kolei wezwało do działania wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Trzciana.
     Ćwiczenie dostosowane do tego scenariusza rozpoczęło się zbiórką strażackich sekcji na placu przy OSP w Ujeździe. Tam Komendant Gminny przedstawił założenia i cel ćwiczeń oraz wydał stosowne rozkazy. Zadania do wykonania podzielone zostały na dwa elementy: zlokalizowanie i ugaszenie pożaru lasu, poszukiwanie i ewakuowanie poszkodowanej osoby z lasu oraz udzielenie jej pomocy  Dodatkowo na potrzeby grupy gaśniczej należało zbudować zastawkę wodną na rzece w Rdzawie i stamtąd dowozić wodę.
    Po złożeniu meldunków o gotowości do ćwiczeń, sprawdzeniu pojazdów, sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków oraz omówieniu zasad bezpieczeństwa zwołana została odprawa naczelników jednostek, na której omówiono zasady gaszenia pożaru lasu (dokonał tego przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Bochni Robert Adamczyk), ustalono zasady korespondencji radiowej.
    Etap drugi ćwiczenia - najważniejszy - to ćwiczenie praktyczne w terenie, które przebiegło zgodnie z założeniami i bez większych problemów. Działania strażaków obserwował m. in. Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzcianie.
    Po zakończeniu ćwiczenia praktycznego strażacy znów spotkali się na zbiórce, podczas której dokonano omówienia i podsumowania ćwiczeń
. Zarówno Komendant Gminny Stanisław Piasecki, jak i Wójt Józef Nowak podziękowali za udział ćwiczącym i podkreślili sprawny przebieg ćwiczenia, dobrą współpracę między ćwiczącymi. Na zakończenie uczestników gminnych ćwiczeń ugościli strażackim poczęstunkiem druhowie z OSP Ujazd.
    Bez ćwiczeń, takich jak te, nie może być dobrego działania jednostek OSP w sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia są sprawdzianem sprzętu i ludzi, pozwalają wychwycić słabe ogniwa, usprawnić działania, słowem - wyciągnąć wnioski. Wszystko po to, by w przypadku rzeczywistego zagrożenia strażacy mogli zadziałać z maksymalną szybkością i sprawnością oraz zapewnieniem bezpieczeństwa poszkodowanym i także sobie.
    Dla organizatorów tego ćwiczenia było to spore przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające uzgodnień i współpracy z kilkoma innymi instytucjami, np. z Państwową Strażą Pożarną w Bochni, Posterunkiem Policji w Trzcianie, Pogotowiem Energetycznym, Pogotowiem Ratunkowym, Nadleśnictwem Brzesko i Zarządem Dróg Powiatowych. Wszystko udało się dobrze zorganizować i przeprowadzić. Strażakom trzeba życzyć, aby w ich społecznej służbie były tylko ćwiczenia.

Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r. Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r.
Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r. Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r.
Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r. Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r.
Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r. Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r.
Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r. Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r.
Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r. Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r.
Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r. Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r.
Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r. Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - 01.10.2011 r.

Ćwiczenia Doskonalące OSP Gminy Trzciana - "Październik 2011" - Ujazd - Rdzawa - 01.10.2011 r.

wstecz