Czas na wnioski.

MOŻNA SKŁADAĆ KOLEJNE WNIOSKI

   Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Raby działającego na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Odnowy i rozwoju wsi, Małych projektów, w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
     Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 20 października do 4 listopada 2011 roku

    Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Dolina Raby, miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 - 14.00.
    Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.qov.pL Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl   Lokalnej Grupy Działania www.dolinaraby.pl   Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby www.dolinaraby.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby, miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 - 14.00.

    Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu:
Odnowy i rozwoju wsi w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w tym naborze wynosi 283 297,00 zł
Małych projektów w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w tym naborze wynosi 188 963,75 zł
    Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14 685 44 44.
   Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (działania). Nie wybiera się do finansowania projektów, które mogą być sfinansowane w danym momencie z Osi 3 PROW tj. trwa nabór dla danego Działania lub w ostatnim naborze kwota limitu dla tego Działania nie została wyczerpana, a realizacja projektu nie jest
zagrożona ze względu na czas realizacji (może być odłożona do ogłoszenia kolejnego naboru w danym Działaniu w Osi 3 PROW).

    Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Raby, działającego na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

    Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 20 października do 4 listopada 2011 roku.

     Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Dolina Raby, miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 - 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.qov.pl.   Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania www.dolinaraby.pl
     Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby www.dolinaraby.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby, miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 - 14.00. Wysokość dostępnych środków na
operacje z zakresu:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w tym naborze wynosi 217 900,00 zł.
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w tym naborze wynosi 502 044,50 zł
    Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14 685 44 44 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
  -   aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (działania)
- nie wybiera się do finansowania projektów, które mogą być sfinansowane w danym momencie z Osi 3 PROW tj. trwa nabór dla danego Działania lub w ostatnim naborze kwota limitu dla tego Działania nie została wyczerpana, a realizacja projektu nie jestzagrożona ze względu na czas realizacji (może być odłożona do ogłoszenia kolejnego naboru w danym Działaniu w Osi 3 PROW).

Serwis LGD DOlina Raby.

[wstecz]