DEN w PSP w Kierlikówce.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PSP W KIERLIKÓWCE - 14.10.2011

    Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone były z uroczystością ślubowania uczniów klasy pierwszej. W bieżącym roku szkolnym PSP w Kierlikówce zasiliła dosyć liczna, bo siedemnastoosobowa grupa dzieci. Opiekuje się nimi i wprowadza w świat wiedzy pani mgr Maria Kącka.
     Oficjalne przyjęcie w poczet społeczności szkolnej zastało poprzedzone programem artystycznym, w którym dzieci zaprezentowały swoją dojrzałość szkolną. Wspaniale wyśpiewane i wyrecytowane treści o charakterze patriotycznym, społecznym, a w niektórych sekwencjach żartobliwym, były pięknym akcentem świadczącym o zdobytych już umiejętnościach, wiedzy i poczuciu przynależności do swojej małej ojczyzny.
    Klasy starsze wspierały pierwszoklasistów pięknym śpiewem, recytacją, skierowały też do nich serdeczne słowa, zapewniając życzliwość i opiekę. Okolicznościowy program artystyczny zaprezentowany przez uczniów, został przygotowany pod kierunkiem pani mgr Bożeny Grabowskiej.
    Tradycyjnie naszą szkołę zaszczycili swoją obecnością emerytowani dyrektorzy i nauczyciele: Rozalia Wrona,  Maria Zatorska, Tadeusz Olszewski oraz Stanisława Białka, która w imieniu zaproszonych gości podziękowała uczniom, rodzicom i obecnym nauczycielom szkoły za serdeczne przyjęcie i życzenia.
    Gościom i nauczycielom uczniowie oraz rodzice wręczyli kwiaty. Dyrektor szkoły - Pani Izabela Sroka - złożyła nauczycielom życzenia, a wyróżniającym się w pracy pedagogom i pracownikom obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły.

DEN w PSP w Kierlikówce. DEN w PSP w Kierlikówce.
DEN w PSP w Kierlikówce. DEN w PSP w Kierlikówce.
DEN w PSP w Kierlikówce. DEN w PSP w Kierlikówce.
DEN w PSP w Kierlikówce. DEN w PSP w Kierlikówce.
DEN w PSP w Kierlikówce. DEN w PSP w Kierlikówce.
DEN w PSP w Kierlikówce. DEN w PSP w Kierlikówce.
DEN w PSP w Kierlikówce. DEN w PSP w Kierlikówce.

Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klasy pierwszej w PSP w Kierlikówce - 14.10.2011 r.

wstecz