Budowa kanalizacji w Trzcianie

Budowa kanalizacji w Trzcianie

POWSTAŁY SPOŁECZNE KOMITETY DS. PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

       Powstały społeczne komitety ds. wykonania przyłączy wodociągowych do domów.Dzięki środkom finansowym z funduszy pomocowych na etapie realizacji są długo oczekiwane inwestycje związane z ochroną środowiska - budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Na ukończeniu są prace I etapu wodociągowania gminy. Zgodnie z projektem na koniec października wykonana zostanie sieć wodociągowa obejmująca wsie: Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa, Ujazd i część Trzciany.
     W poszczególnych wsiach zawiązały się społeczne komitety , których celem jest organizowanie i wykonawstwo przyłączy do domów. Z wykonawcą prac uzgodniono, że koszt przyłącza wynosi 2000,- zł brutto. Planowany termin wykonania przyłączy to okres od października br. do końca czerwca 2012 r.
    Zainteresowani mieszkańcy wsi, w których budowany jest wodociąg, powinni skontaktować się z przedstawicielami społecznych komitetów danej wsi:
- w Kamionnej są to: Surma Roman, Rzepecki Paweł i Widła Franciszek,
- w Kierlikówce: Kozak Jurek, Kukla Aleksandra, Piechnik Benedykt,
- w Rdzawie: Król Stefan, Grabowski Robert, Kędra Michał,
- w Ujeździe: Kowalczyk Stanisław, Stukus Andrzej, Grabowski Bogdan,
- w Trzcianie: Zdebski Jacek, Paciorek Janina, Babicz Mirosław.

Budowa kanalizacji w Trzcianie Budowa kanalizacji w Trzcianie
Budowa kanalizacji w Trzcianie - październik 2011 r.

wstecz