Adaptacja budynku szkolnego na potrzeby ¦DS w Rdzawie.

Adaptacja budynku szkolnego na potrzeby ¦DS w Rdzawie.

W RDZAWIE POWSTAJE ¦RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

     W Rdzawie, w dawnym budynku szkoły, powstanie ¦rodowiskowy Dom Samopomocy. Aktualnie trwa adaptacja budynku i otoczenia na potrzeby nowej instytucji. Realizowane zadanie inwestycyjne nosi nazwę "Dostosowanie budynku na utworzenie ¦rodowiskowego Domu Samopomocy".  Planowany termin zakończenia prac - 30.11.2011 r. Wykonawc± jest firma bocheńska: Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe MAR-BUD s.c. Marian Sroka, Renata Sroka.
    Zadanie polega na wykonaniu m. in: ogrodzenia panelowego terenu wokół budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, malowanie dachu, wymiana posadzek na parterze budynku, wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych oraz remont istniej±cej ubikacji, remont pomieszczeń na parterze. W ramach remontu przewidziana jest wymiana drzwi, demontaż starej i montaż nowej instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków i malowanie.
    Koszt zadania to kwota 219 874,44 zł. Cało¶ć prac finansowana jest ze ¶rodków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Adaptacja budynku szkolnego na potrzeby ¦DS w Rdzawie.

Adaptacja budynku szkolnego na potrzeby ¦DS w Rdzawie.

Adaptacja budynku szkolnego na potrzeby ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.

wstecz