WYSTAWA HISTORYCZNA

Plakat wystawy historycznej.

    Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana organizuje wystawę zrealizowaną przez 3. Kluby Miłośników Historii, utworzone w ramach projektu "Alternatywne Lekcje Historii".

    Wystawa jest poświęcona historii gminy, a ma na celu przedstawienie zgromadzonych przez kluby eksponatów, przedmiotów codziennego użytku, starych fotografli.

    Podczas wystawy zaprezentowane zostaną zapisy audio i wideo z przeprowadzonych przez uczniów wywiadów z żyjącymi świadkami historii oraz odbędzie się uroczysta debata oxfordzka na temat "Pamięci historycznej", kórą przeprowadzą uczniowie trzech Klubów.

   Wystawa oraz debata odbędą sie 2 października 2011 roku o godzinie 14.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie.

     We współczesnych czasach słowo historia kojarzy się młodym pokoleniom jedynie z przedmiotem szkolnym. Zanika świadomość, że tworzą ją fakty z życia każdego człowieka. Wydarzenia polityczne i społeczne na przestrzeni wieków odciskały piętno w ludzkiej pamięci tworząc obraz konkretnych sytuacji z nimi związanych, które dziś funkcjonują jako wspomnienia starszych ludzi. Niestety w dobie Internetu pamięć ta ginie i dlatego Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana stworzyło projekt pt. "Alternatywne Lekcje Historii" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Zadaniem projektu było utworzenie w gimnazjach na terenie Gminy Trzciana, 3 Klubów Miłośników Historii. Kluby te miały za zadanie gromadzenie materiałów historycznych, eksponatów, fotografii, a także przeprowadzenie wywiadów z żyjącymi świadkami historii. W tym celu zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do katalogowania, nagrywania rozmów i archiwizowania pamiątek. Projekt realizowany od 1 stycznia b. r. rozpoczął się po rekrutacji młodzieży, debatami oxfordzkimi przeprowadzonymi przez każdy z klubów, na tematy związane z patriotyzmem i świadomością historyczną.        Utworzono także stronę internetową Klubów Miłośników Historii (link poniżej), gdzie młodzi zamieszczali swoje fotografie i informacje o działaniach Klubu. Celami zadania był rozwój oferty edukacyjnej, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu współczesnej historii Polski, wzbogacenie oferty szkolnej edukacji historycznej, zwiększenie umiejętności poszukiwania informacji źródłowych i ich analizy, dotyczących historii Polski i regionu.
    Finałem projektu ma być wystawa pamiątek dla mieszkańców gminy, na której młodzież zaprezentuje zgromadzone materiały. Opisane fotografie wszystkich eksponatów i pamiątek zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Wirtualna Izba Pamięci. Odbędzie się także uroczysta debata oxfordzka na temat pamięci historycznej, którą przeprowadzą uczniowie 3 Klubów. Impreza ta będzie miała miejsce 12 października 2011 r. o godzinie 14.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie.
    Mamy nadzieję, że projekt ten zmieni spojrzenie współczesnej młodzieży na historię, zachęci ją do jej wnikliwego badania i sprawi, że dawne wydarzenia nie staną się suchymi formułami w podręcznikach szkolnych i nie odejdą do lamusa.

LINK >>> WIRTUALNA IZBA PAMIĘCI >>>

Baner.

wstecz