Paweł Sroka.

Marszałęk dyskusji Mirosław Poświatowski.

DEBATA I WYSTAWA HISTORYCZNA - TRZCIANA - 12.10.2011

     Dobiega końca projekt "Alternatywne Lekcje Historii" realizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana". 12 października 2011 r. w Świetlicy Gminnej w Trzcianie miały miejsce dwa wydarzenia związane z tym projektem. Odbyła się debata oxfordzka z udziałem gimnazjalistów z Kamionnej, Leszczyny i Trzciany,a następnie wernisaż wystawy pamiątek historycznych zebranych przez członków Klubów Miłośników Historii, utworzonych w trzech gimnazjach (Kamionna, Leszczyna., Trzciana).
    Przybyłych uczniów, ich nauczycieli i zaproszonych gości (m. in. dyrektorzy ww. gimnazjów, Wójt Trzciany Józef Nowak, Sekretarz Gminy Trzciana Danuta Michniak - Dutkiewicz) powitał kierownik tego przedsięwzięcia - Paweł Sroka.
     - We współczesnych czasach słowo historia kojarzy się młodym pokoleniom jedynie z przedmiotem szkolnym. Zanika świadomość, że tworzą ją fakty z życia każdego człowieka. Wydarzenia polityczne i społeczne na przestrzeni wieków odciskały piętno w ludzkiej pamięci tworząc obraz konkretnych sytuacji z nimi związanych, które dziś funkcjonują jako wspomnienia starszych ludzi. Niestety w dobie Internetu pamięć ta ginie i dlatego Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana stworzyło projekt pt. "Alternatywne Lekcje Historii" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy nadzieję, że projekt ten zmieni patrzenie młodych ludzi na historię i zachęci ich do jej badania oraz sprawi, że ważne wydarzenia nie staną się tylko wyuczonymi formułami z podręcznika  - poinformował zgromadzonych Paweł Sroka.
    Potem rozpoczęła się debata oxfordzka. To sztuka prowadzenia dyskusji, wypowiadania się i słownego pokonywania przeciwnika, prezentującego stanowisko przeciwne. Dwa zespoły prowadzą spór na ustalony wcześniej temat wg ściśle ustalonych zasad.
W tej debacie wystąpiły strony propozycji i opozycji. Strona propozycji (Weronika Mucha, Magdalena Chojecka, Katarzyna Sroka, Faustyna Tracz, Michał Grabowski) broniła tezy: "Nauka o przeszłości i zbieranie pamiątek ma sens", strona opozycji (Rafał Klimek, Natalia Lalecka, Kamil Wiktor, Mariola Burek, Jakub Ujejski) miała bronić dokładnie odwrotnego stwierdzenia. Osobą prowadzącą dyskusję, zwana marszałkiem był Mirosław Poświatowski.
    Najważniejszym momentem dyskusji jest głosowanie publiczności - sędziów. Głosując "za" lub "przeciw" tezie, publiczność bierze pod uwagę przede wszystkim argumenty stron. Trzeba zaznaczyć, że głosy publiczności były podzielone.
    Wspomniane Kluby miały
za zadanie gromadzenie materiałów historycznych, eksponatów, fotografii, a także przeprowadzenie wywiadów z żyjącymi świadkami historii. W tym celu zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do katalogowania, nagrywania rozmów i archiwizowania pamiątek. Efekty ich pracy w tej dziedzinie zostały zaprezentowane na wystawie, która przez kilka tygodni znajdować się będzie w Świetlicy Gminnej, a potem zostanie podzielona i wystawiona na szkolnych izbach pamięci. W końcu trafi do urządzanej właśnie Izby Regionalnej w Trzcianie.
    To, co udało się zebrać gimnazjalistom zainteresowanym historią, można zobaczyć i wysłuchać na specjalnie założonych stronach internetowych (link poniżej).

Debata oxfordzka w Trzcianie. Debata oxfordzka w Trzcianie.
Debata oxfordzka w Trzcianie. Debata oxfordzka w Trzcianie.
Debata oxfordzka w Trzcianie. Debata oxfordzka w Trzcianie.
Debata oxfordzka w Trzcianie. Wystawka zgromadzonych pamiątek.

Debata oxfordzka w Trzcianie.

WIRTUALNA IZBA PAMIĘCI >>>

RELACJA WIDEO >>

wstecz