Nauka gry na nowym akordeonie.

Nauka gry na nowej wiolonczeli.

NOWE INSTRUMENTY DLA SZKOŁY MUZYCZNEJ W TRZCIANIE - 21.11.2011

     Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie istnieje dopiero drugi rok, ale można powiedzieć, że idea jej powstania była ze wszech miar słuszna. Obecnie do szkoły uczęszcza 101 uczniów doskonalących swoje umiejętności gry w klasach: fortepianu, akordeonu, saksofonu, fletu, wiolonczeli, skrzypiec, perkusji gitary. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się w tym roku zakupić nowe instrumenty na łączną kwotę 50.806,00 zł. Szkoła wzbogaciła się m. in. o ksylofon, dzwonki chromatyczne, wiolonczele, flety, gitary, akordeon, saksofony i skrzypce.
    Wysokiej jakości instrumenty pozwolą młodzieży na dalsze doskonalenie swoich umiejętności oraz prezentowanie swoich talentów na szerszym forum. Mamy nadzieję, że społeczność lokalna niedługo będzie mogła podziwiać kunszt wykonawczy uczniów trzciańskiej szkoły.

Nauka gry na nowej gitarze. Jeden z nowych fletów.

"Dofinansoowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego".

"Dofinansoowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego".

wstecz