Nauczyciele na kursie.

Nauczyciele na kursie.

KOLEJNE SZKOLENIE NAUCZYCIELI - 24.11.2011

    Zawód nauczyciela jest jednym z takich, które wymagają nieustannego dokształcania się, poszerzania wiedzy i umiejętności, jak również dostosowania stosowanych metod nauczania do wymogów czasów współczesnych. Ponieważ żyjemy dziś w czasach powszechnych technologii informatycznych, staje się jasne, że nie tylko nauczyciele informatyki muszą umieć wykorzystywać w swojej pracy komputery, programy komputerowe oraz Internet, ale także nauczyciele innych przedmiotów.
   Taka możliwość (na dodatek bezpłatna) zdobycia informatycznych umiejętności nadarzyła się, gdy z inicjatywy Pana Andrzeja Martynuski - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przy współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty oraz konsultacją z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, projekty "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej" uzyskał współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" oraz budżetu Województwa Małopolskiego. To projekt systemowy, skierowany docelowo do około 6 tys. nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych.
   Jednym z miejsc, w którym taki kurs się już zakończył był Zespół Szkół w Leszczynie. Zajęcia w szkolnej pracowni informatycznej odbywały się od początku roku szkolnego dwa razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe. Zajęcia prowadził Pan Czesław Żurek. Uczestniczyli w nim nauczyciele - głównie Zespołu Szkół w Leszczynie, a także Pani Grabowska Dorota z PSP w Kierlikówce.
    W dniu 24 listopada 2011 roku w tej właśnie szkole miała miejsce uroczystość wręczenia uczestnikom kursu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Zanim jednak otrzymali oni te dokumenty, słowa podziękowań dla organizatorów kursu oraz nauczycieli, którzy poświęcili na swoje doskonalenie tak dużo czasu i chcieli się doskonalić, skierował Wójt Gminy Trzciana Pan Józef Nowak. Był on pod wrażeniem prezentacji komputerowych wykonanych przez uczestników, a w części zaprezentowanych przez prowadzącego kurs uczestnikom tego spotkania. Ukończenia kolejnej formy doskonalenia zawodowego pogratulowała nauczycielom także Dyrektorka Zespołu Szkół w Leszczynie Pani Maria Dyrdał.
    Teraz zdobyte umiejętności będą mogli wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej: Dorota Grabowska, Paulina Krawczyk, Anna Kądziela, Anna Dziedzic, Agata Krawczyk, Urszula Szczepanik, Maria Łącka, Agnieszka Adamus, Jolanta Król, Beata Stalmach oraz Grzegorz Mech.

Na spotkaniu z uczestnikami kursu. Na spotkaniu z uczestnikami kursu.
Na spotkaniu z uczestnikami kursu. Na spotkaniu z uczestnikami kursu.
Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu
Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu - ZS w Leszczynie - 24.11.2011 r.

wstecz