Kościół w Kierlikówce - Strażackie Zaduszki 2011.

STRAŻACKIE ZADUSZKI W PARAFII KIERLIKÓWKA - 02.11.2011

    Nadszedł listopad - miesiąc pamięci o tych, którzy odeszli do wieczności. Stało się już tradycją, że strażacy z terenu Gminy Trzciana organizują w tym czasie modlitewne spotkania, podczas których wspominają druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. W dniu 2 listopada 2011 roku strażacy z OSP w Kierlikówce i Rdzawie zorganizowali zbiórkę przy kościele parafialnym w Kierlikówce. O godz. 16.30 wyruszyli z pocztami sztandarowymi na pobliski cmentarz parafialny, gdzie spoczywają zmarli członkowie tych jednostek.
    Uroczystości zapalenia i złożenia zniczy towarzyszyła zaduma i cicho szeptane słowa modlitwy o wieczny pokój spoczywających na tym cmentarzu. Zapadający powoli zmrok wespół z mgłą obejmował pojedyncze mogiły i łączył je w jeden obraz, rozjaśniany pojedynczymi płomieniami zapalonych zniczy. Strażacy złożyli znicze na grobach druhów spoczywających na tym cmentarzu, natomiast znicze pamięci dla druhów pochowanych na cmentarzach poza parafią złożone zostały przy krzyżu głównym cmentarza.
    O godz. 17.00 rozpoczęła się msza św. w intencji zmarłych strażaków, którą odprawił proboszcz parafii w Kierlikówce ks. Zbigniew Wachowicz. Imiona i nazwiska zmarłych 36 strażaków wymienił na początku nabożeństwa Jerzy Dudek - sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego. W uroczystościach zaduszkowych uczestniczyli: Ryszard Śliwa - Przewodniczący Rady Gminy, Stanisław Piasecki - Komendant Gminny Związku OSP, Franciszek Zatorski - wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, druhowie strażacy z obydwóch jednostek OSP wraz ze sztandarami, radni i sołtysi z Kierlikówki i Rdzawy oraz licznie zgromadzeni parafianie. Ta piękna chociaż smutna uroczystość jest dowodem na jedność ruchu strażackiego. Jest wyrazem wierności polskiej tradycji chrześcijańskiej i dobrym przykładem dla innych grup społecznych.
     Wspominano druhów: Sroka Józef, Leśniak Leon, Anielski Jan, Dębosz Jan, Kobyłko Bronisław (z OSP w Kierlikówce) oraz: Kędra Zygmunt, Jachymczak Stefan, Mroczek Franciszek, Surma Florian, Więcław Walerian, Dudzic Stefan, Król Błażej, Pijanowski Florian, Król Stanisław, Kędra Stanisław, Mroczek Stanisław, Król Szczepan, Musialski Władysław, Mroczek Walenty, , Stelmach Stanisław, Więcław Edward, Pijanowski Leon, Surma Tadeusz, Mroczek Eugeniusz, Piwowarczyk Bolesław, Kędra Józef, Grabowski Eugeniusz, Grabowski Władysław, Mroczek Jan, Ujejski Władysław, Giza Józef, Kędra Feliks, Zatorski Władysław, Pijanowski Marian, Mroczek Ludwik, Korta Ludwik (z OSP w Rdzawie).

Parafia Kierlikówka - Strażackie Zaduszki - 02.11.2011 r.

Parafia Kierlikówka - Strażackie Zaduszki - 02.11.2011 r.

Parafia Kierlikówka - Strażackie Zaduszki - 02.11.2011 r. Parafia Kierlikówka - Strażackie Zaduszki - 02.11.2011 r.
Parafia Kierlikówka - Strażackie Zaduszki - 02.11.2011 r. Parafia Kierlikówka - Strażackie Zaduszki - 02.11.2011 r.
Parafia Kierlikówka - Strażackie Zaduszki - 02.11.2011 r.

wstecz