Strażackie Zaduszki w Gminie Trzciana 2011.

STRAŻACKIE ZADUSZKI W PARAFII TRZCIANA- 20.11.2011

     20 listopada, podczas przedpołudniowej mszy świętej, odprawionej w kościele parafialnym w Trzcianie przez tutejszych księży: proboszcza Władysława Midurę (Kapelana Strażaków Gminy Trzciana) oraz katechetę - ks. Tomasza Górę strażacy z jednostek OSP Łąkta Dolna, OSP w Trzcianie i Ujeździe wraz z pozostałymi uczestnikami nabożeństwa, modlili się w intencji zmarłych strażaków z tych trzech jednostek. Teksty wypominków z czytali z sami strażacy: Henryk Maciejowski z OSP w Łąkcie Dolnej, Stanisław Kowalczyk - prezes OSP Ujazd i Henryk Cempura z OSP w Trzcianie. 
    Lista wspomnianych strażaków, którzy przeszli już na wieczna służbę, jest już bardzo długa i w przypadku OSP Trzciana obejmuje 66 strażaków, choć nie są to wszyscy, którzy w długiej, ponad 125-letniej historii tej jednostki byli jej członkami.
    - Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Więc pamiętajmy o tych, którzy bez wahania gotowi byli narażać swoje dla ratowania bliźniego. Pomódlmy się za kilka pokoleń strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie, którzy odeszli już na wieczną służbę, aby za wstawiennictwem świętego Floriana mogli ją pełnić na Wyżynach Niebieskich przy Panu. Pamiętajmy o założycielach Korpusu Straży Pożarnej w Trzcianie: księdzu Michale Paczyńskim, Janie Ryba, Błażeju Pytel, Wojciechu Piskorzu. Pamiętajmy o druhach: Julianie Brzegowym, Józefie Kita, Wojciechu Gumulińskim, Kazimierzu Burek, Wincentym Mika, Janie Stańdo, Janie Kita, Henryku Kita, Józefie Biłos, Janie Sekuła, Teofilu Śliwa, Romanie Burek, Michale Krzysiek, Franciszku Sowińskim, Władysławie Brzegowym, Piotrze Wojas, Ignacym Bujaku, Janie Sroka,     Władysławie Węglarz, Leonie Sekuła, Romanie Krzysiek,     Tomaszu Bujak, Janie Śliwa, Józefie Śliwa, Józefie Puchała, Walentym Roman, Janie Zatorskim, Leonie Dyrdał, Michale Stańdo, Stefanie Stokłosa, Bronisławie Dudek, Janie Kita, Janie Bujak, Władysławie Bara, Józefie Balickim, Leonie Cempura, Franciszku Dudek, Stanisławie Grabowskim, Florianie Kaczmarczyk, Henryku Sowińskim, Walentym Chojeckim, Władysławie Szaraj, Zygmuncie Jagielskim, Janie Duś, Konstantym Kąckim, Adamie Pławeckim, Tadeuszu Stanisz, Józefie Bębenek, Stefanie Bębenek, Stanisławie Burek, Jane Babralu, Michale Babralu, Józefie Chojeckim, Józefie Staniszu, Stanisławie Bujak, Arturze Chojeckim, Adamie Śliwa, Augustynie Leśniak, Józefie Lus, Bronisławie Sroka, Marianie Sowińskim, Bogumile Stawarz oraz wszystkich druhów, o których pamięć nie przetrwała do dzisiejszych czasów - czytał Henryk Cempura.
    - Módlmy się za dusze św. pamięci strażaków i Ujazdu którzy od nas odeszli do wieczności. Narażali oni niejednokrotnie swoje życie i zdrowie dla ratowania dobytku i życia innych. Wspominamy dzisiaj druhów: Błasiński Ludwik, Łapczyński Adam, Kącki Tadeusz, Gadzina Władysław, Ujejski Jan, Wiśniowski Władysław, Burkowicz Józef, Król Teofil, Kuska Mikołaj, Kowalczyk Teofil, Knap Jan, Mrugacz Mieczysław, Wrona Stanisław, Kącki Wojciech, Grabowski Władysław, Więcław Teofil, Burkowicz Ludwik, Kacki Edward, Gadzina Stanisław, Kącki Bronisław, Burkowicz Leon, Leśniak Aleksander, Osikowicz Józef, Satała Józef. Nie wolno nam zapomnieć o żołnierzach Armii Krajowej z Ujazdu, którzy złożyli swe młode życie na ołtarzu Ojczyzny. Wspominamy: Bełko Franciszek, Kowalczyk Fryderyk, Król Leon, Wilczyński Adolf, Wilowski Zbigniew. Niech ich czyny i postacie będą, przykładem dla nas wszystkich. Spełnijmy swoją powinność ! Módlmy się za nich w czasie dzisiejszej Mszy Świętej - to z kolei słowa modlitwy i wypominek, odczytane przez Stanisława Kowalczyka.
    Strażackie wypominki - to jedna z najnowszych religijnych tradycji organizacji społecznej, która odgrywa tak ważną i pożyteczną rolę w życiu społecznym i religijnym tutejszej społeczności. Cementuje samą organizację i różne pokolenia jej członków. Jest wyrazem pamięci obecnych o tych, którzy poprzedzili ich w drodze do nieba.

Strażackie Zaduszki w Parafii Trzciana - 2011.

Strażackie Zaduszki w Parafii Trzciana - 2011.

Strażackie Zaduszki w Parafii Trzciana - 2011. Strażackie Zaduszki w Parafii Trzciana - 2011.
Parafia Trzciana - Strażackie Zaduszki - 20.11.2011 r.

wstecz